David Hawiger

Mé životní heslo:

Čím větší svoboda, tím větší zodpovědnost.

Stručně se představím ...

Jsem rodilý Hraničák a nechci měnit své působiště. 

Ačkoliv jsem vystřídal několik pracovních pozic, vždy se to točilo kolem vzdělávání. S nástupem nového tisíciletí se snažím propojit vzdělání, moderní technologie a moderní metody řízení.
Vzhledem k mému profesnímu zaměření není divu, že nemalou část své energie investuji do rozvoje volně šiřitelných softwarových řešení a v poslední době především v oblasti tzv. online aplikací spojovaných do pojmu Web 2.0. Pro tyto nástroje pak hledám vhodné uplatnění v základním školství a to zvláště v souvislosti s probíhající školskou reformou.

Nezřídka moje angažovanost přerostla hranice regionu, přičemž jsem se aktivně zapojoval do různých celorepublikových projektů. V rámci této činnosti jsem se vždy snažil, aby z mých aktivit měly užitek i základní školy na Hranicku.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že jsem "stálým" kandidátem Hranic2000. Je mi ctí býti součástí týmu osobností, které respektují obdobné hodnoty jako já.

Dovolte mi pár odkazů ...

Projekty, na kterých jsem se spolupodílel:

  • připojení hranických škol k Internetu = Hranet
  • koordinace činností v regionu Hranicko při realizaci projektu Internet do škol
  • založení profesního sdružení Jednota školských informatiků
  • řízení projektu King - prvního svého druhu v ČR, který nabízel tvorbu výukových materiálů pomocí online nástrojů
  • řízení projektu Školní web, založeného na volně šiřitelném řešení pro webové stránky škol
  • členství v odborných týmech, zaměřené na využívání moderních technologií v regionálním školství (Akční plán Školy21, Státní maturita z informatiky, EU peníze školám)