Jan Smýkal


Stručně se představím ...

Do Hranic mne dovedla láska – k mé ženě, která zde vyrostla. Po ukončení studií jsme zde oba našli pracovní uplatnění, vychovali dvě děti a ze mne se stal Hraničák a děda. 

Jsem rád, že se město vylouplo jako pták Fénix z popela  a  změnilo se  v místo, kde se dá příjemně žít.

Začínal jsem jako dětský lékař, ale zlákala mne odbornost infektologa. Na infekčním  oddělení hranické nemocnice, s výjimkou pěti let, kdy jsem si zkusil práci ve farmaceutické firmě, pracuji dodnes, v současné době jako primář. 

Mám rád, když si mohu vyjet na výlet a poznávat krásná zákoutí ve světě, ale i na kole v okolí, projít se lesem do Teplic kolem svého jmenovce a podívat na ten kousek Moravské brány, kam mne život přivedl, z nadhledu.