Michaela Škrobánková

Mé životní heslo:

Snažím se držet osvědčeného..."s úsměvem jde všechno líp" :-)

Stručně se představím ...

Nejsem rodilý Hraničák, ale Hranice i celý region mi za těch téměr 10 let, co zde žiju, velmi přirostly k srdci. Mým rodným městem je Liberec, který jsem opustila ve 25 letech a přestěhovala se 283 km směrem na východ. Důvodem byl samozřejmě můj tehdy přítel, později otec mého syna a později také manžel. Ano, přesně v tomto pořadí to bylo... :-)

Má kariéra v Hranicích začala pro někoho v tolik nenáviděné továrně Philips Picture Tube Technology Hranice (LG.Philips, Multidisplays), kde jsem pracovala na oddělení Technologie a vydržela jsem zde až do nástupu na mateřskou dovolenou do roku 2005. Profestní a životní zkušenosti, které jsem načerpala v tomto "kolosu" jsou pro mne opravdu cenné.

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené jsem se začala zajímat o problematiku  evropských fondů a národních dotací a po třech letech strávených doma se mi podařilo získat místo právě v tomto oboru, v Hranické rozvojové agentuře. Zde pracuji od září 2008 jako projektová manažerka a kromě přípravy žádostí o dotace je mým hlavním "oborem" cestovní ruch. Od roku 2008 jsem dostala na starosti realizaci projektu, který je zaměřený na zavedení destinačního managementu v regionu Hranicko (udržitelný rozvoj a podpora cestovního ruchu, spolupráce soukromého a veřejného sekrotoru).

V soukromém životě mne nejvíce baví můj pětiletý syn František a pak hned sport (kolo!!!!, tenis, squash) a hudba. 


Dovolte mi pár odkazů ...

Projekty, na kterých jsem se spolupodílel(a):

  • v letošním roce se zabývám propagací Cyklostezky Bečva (příprava propagačního letáku, nové webové stránky, monitoring návštěvnosti, tiskové zprávy aj.)
  • zavedení destinačního managementu v regionu Hranicko jako formy řízení turistické lokality založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru
  • organizace soutěže Mlynářský krajánek (regionální cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie)
  • příprava projektové žádosti - Hipostezka na Potštátsku (Program LEADER)
  • příprava projektové žádosti - Obnova prostranství v okolí kostela pro Obec Ústí (Program LEADER)
  • příprava projektové žádosti - Oprava komunikace v Nejdku (Program LEADER)
  • příprava žádostí do OP Životní prostředí - Vodní nádrž Vysoká, Biokoridor v extravilánu města Potštát
  • příprava žádosti - Obnova knihovny v obci Klokočí (Program LEADER)
  • příprava projektová žádosti - Vybudování dětského hřiště v Drahotuších (Program LEADER)

Další fotografie: