Petr Flajšar

Mé životní heslo:

Ve zdravém těle zdravý duch…

Stručně se představím ...

Ženatý, otec dcery a tří synů, novopečený dědeček dvěma vnukům a jedné vnučce.

Vysokoškolská vzdělání v oboru pedagogických věd, od roku 1990 zřizovatel a ředitel soukromé střední odborné školy v Hranicích. Třicetiletá pedagogická praxe.

Člen celorepublikového výboru Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva Olomouckého kraje.

V letech 2003 – 2006 člen Rady města Hranice.

Koníčky a záliby:

  • sport – tenis, lyže, kolo, míčové sporty

  • školství

  • politika

  • cestování

Dovolte mi pár odkazů ...

Projekty, na kterých jsem se spolupodílel:

  •  rekonstrukce náměstí a ulic v památkové zóně
  • program rozvoje města Hranic pro období 2004 -2010
  • zřízení Klubu senioru Hranice
  • výstavba krytého plaveckého bazénu
  • privatizace městských bytů