Vladimír Juračka

Mé životní heslo:

Být užitečný.

Stručně se představím ...

Dovršil jsem šedesátku, jsem ženatý a jsem otcem dvou dospělých dětí.  Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu dřevařskou v Hranicích a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Převážná část mé profesní dráhy je spojena s veřejnou správou. Této oblasti  jsem se věnoval nejprve 10 let teoreticky ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst a od roku 1990 do roku 2006 pak prakticky.  Tři volební období jsem byl starostou města Hranic, čtyři roky jsem pracoval na odboru rozvoje města Magistrátu města Ostravy.V letech 2002 - 2004 jsem byl členem Rady Olomouckého kraje. Jako krajský radní jsem byl rovněž předsedou komise pro kulturu a památkovou péči a zastupoval jsem Olomoucký kraj v Grémiu Rady Galerií České republiky.

Od roku 2007 působím jako učitel na Střední soukromé škole Hranice. Učím dějiny umění, psychologii, rétoriku a občanskou nauku. V tomto volebním období jsem členem Zastupitelstva města Hranic a předsedou Komise pro regeneraci městské památkové zóny.

Mezi mé zájmy patří výtvarné umění, literatura a  historie. Aktivně odpočívám prací na své okrasné zahradě. V současné době začínám stavět čtvrtou skalku.


Projekty, na kterých jsem se spolupodílel:

  • obnova židovského hřbitova
  • rekonstrukce synagogy
  • vytvoření městského muzea a galerie
  • rekonstrukce zámku
  • rekonstrukce náměstí a ulic v památkové zóně
  • Program rozvoje města Hranic pro období 2004 -2010
  • zřízení Klubu seniorů Hranice
  • výstavba krytého plaveckého bazénu
  • privatizace městských bytů
  • Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2000 - 2004

... a nakonec něco z mých zálib