Vlasta Zapatová

Mé životní heslo:

Nemá cenu nadávat, je lepší přiložit ruku k dílu...

Stručně se představím ...

Jsem rodák z Drahotuš, kde žiji stále (s krátkou výjimkou dvou let, které jsem strávila v Olomouci). Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí. Dnes pracuji jako stavební technik, ve stavařině se tedy pohybuji celý život, vlastně od maturity.

Jsem vdaná, mám dvě dospívající děti.

Mezi mé koníčky patří ruční práce, zahrada, sport (hlavně kolo a lyže).

Mým velkým koníčkem jsou i Drahotuše, kde se v rámci osadního výboru snažíme rozvíjet obec, hlavně její kulturní a společenský život. 

Dovolte mi pár odkazů ...

Projekty, na kterých jsem se spolupodílel(a):

  • Jsem předsedkyní osadního výboru v Drahotuších, jako zástupce rodičů pracuji v Radě školy ZŠ a MŠ Drahotuše, stejně jako v Klubu rodičů a přátel téže školy
  • V Drahotuších se nám povedlo vybudovat kanalizaci (za podpory města, VaK a dotace z EU), dětská hřiště, obnovit kulturní život (oslavy Dne matek, osvobození republiky, vznik republiky 28.10. - včetně lampionového průvodu, adventní koncert, rozsvěcení vánočního stromu), opravit prostory osadního výboru v bývalé radnici pro setkávání obyvatel a řadu dalších drobných věcí. Jde o neustálý "boj" s MěÚ, Ekoltesem, dodavateli atd., takže osadnímu výboru musím věnovat velké množství svého volného času.