Zdeněk Škrobánek

Mé životní heslo:

Manželku, přátele a své názory nikdy neměním.

Stručně se představím ...

Ve svých 51 letech jsem šťastně ženatý a otcem dvou dospělých dětí. Po ukončení Gymnázia v Hranicích jsem absolvoval PdF UP Olomouc, katedru speciální pedagogiky. Celý svůj profesní život působím v kantořině a to jak ve veřejném, tak i v soukromém školství.
Od roku 1994 zastávám funkci ředitele soukromého školského zařízení ZŠ a MŠ – Dětského centra Hranice pro žáky a děti se zdravotním znevýhodněním.

V letech 1998 – 2000 a 2002 – 2006 jsem byl zvolen do zastupitelstva města Hranice a v období 2002 – 2006 jsem působil ve funkci radního MěÚ v Hranicích.

Projekty, na kterých jsem se spolupodílel:

  •  Založení soukromého školského zařízení ZŠ a MŠ – Dětské centrum Hranice pro žáky a děti se zdravotním znevýhodněním
  • Privatizace městských bytů
  • Výstavba plaveckého bazénu Hranická plovárna
  • Rekonstrukce náměstí a ulic v městské památkové zóně
  • Optimalizace základního školství v Hranicích
  • Projekt Zámeckého klubu v Hranicích