Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎

Vize 2010-2014

Hranice nesou svůj název od doby, kdy tudy opravdu vedla hranice, a to mezi středověkou civilizací a neobydlenými, hustými lesy. Tato doba pominula, ale Hranice jsou stále pomyslnou hranicí mezi Hanou a Valašskem, bránou mezi střední a východní Moravou.

I dnes je město usazeno mezi kopci, barevné kostičky domů doplňuje zeleň mnoha odstínů. Centrum města není jednotvárné – návštěvník putuje do kopce a zase z kopce, prochází mnoha schodišti a středověkými uličkami. Město je barevnější, úhlednější a příjemnější než kdy dřív – ale mohlo by to být ještě lepší!

Všichni, kdo kandidují v komunálních volbách za Hranice 2000, mají společný cíl, společnou vizi:

Protože mají rádi své město, chtějí aby dále vzkvétalo, aby mohli říkat, že Hranice jsou dobré místo k životu. Místo, kde je příroda na dosah ruky, kde je město čisté a upravené, kde se nebojí pouštět děti samotné do školy.

Všichni bychom byli rádi, kdyby naše školy měly dobrý zvuk a na naše sportoviště se sjížděli lidé ze širokého okolí. Barevná sídliště nemají problém se zelení a auta na nich nejsou první věcí, kterou vidíme. Naopak, dětská hřiště podněcují rozvoj dětských dovedností. Mladí lidé se hrdě hlásí k tomu, že pocházejí z Hranic a po studiích se do města vracejí.

V Hranicích je místo pro tvořivé, pracovité a cílevědomé občany, kteří se aktivně zajímají o veřejné dění. Jejich aktivitám, ať pracovním nebo oddechovým, se daří – lidé se rádi scházejí při řadě kulturních a sportovních aktivit, historické centrum města je oživeno koncerty a trhy.

Na úřadech jsou laskaví, vstřícní úředníci, ochotní kdykoliv kvalifikovaně poradit. V místní malé nemocnici se těm, kdo to potřebují, dostane kvalifikované péče s lidským přístupem.

Jako třešinkou na dortu se Hranice také stávají oblíbenou turistickou destinací, návštěvníci sem jezdí, protože se jim u nás líbí, jsou spokojeni se službami a dokáží ocenit genius loci místa, které nese název Hranice a přitom hranicí není.


Poloha města je rozkošná, a oko turisty sem zavítavšího těká s uspokojením po zalesněných pahorcích, které téměř ze všech stran obklopují město. Romantičnost a krása Hranic jest mnohonásobně zvýšena čistými vodami Bečvy, která skýtá v parných letních dnech veškerému obyvatelstvu nejpříjemnějšího občerstvení a osvěžení. Každý, kdo má smysl pro krásy přírodní, kdo miluje svěžest lesů, zahrad i luk, bez nadsazování dozná, že venkovské město Hranice náleží mezi nejzajímavější kouty naší republiky.

Vojtěch Bartovský, 1924