Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎

Volební program

Odpovědné vedení města musí mít svou vizi - a my ji máme!

Naše čtyři klíčová témata (podle abecedy):

 • Ekoltes je firma především pro hranické občany.
 • Hrací automaty do města 21. století nepatří.
 • Křižovatka u bývalého kina musí být průjezdná a zároveň bezpečná.
 • Ničivým povodním musíme umět čelit - bez spolupráce s krajem i státem to nepůjde.

Čím se budeme řídit:

 • Komunální politika jako služba občanům.
 • Pořádek dělá přátele.
 • Dobrý hospodář nezadlužuje grunt.
 • Zdravé město, město v zeleni.
 • Pomůže nám spolupráce, nikoliv megalomanské projekty.
 • Fungující doprava - zásadní podmínka rozvoje města.
 • Myslíme na obyvatele našich sídlišť.
 • Chceme pro naše děti kvalitní vzdělání.
 • Aktivní využití volného času je dnes součástí životního stylu.
 • Kdo šetří na kultuře, doplácí na nekulturnost.
 • Pečujme o odkaz našich předků.
 • V cestovním ruchu máme co nabídnout.
 • I malé nemocnice jsou důležité.
 • Všichni jednou zestárneme.
 • Místní části jsou neodmyslitelnou součástí města Hranic.

Odpovědné řízení města je týmová práce!