Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Cestovní ruch

Naše heslo: V cestovním ruchu máme co nabídnout.

Naše cíle:

  • zavést a udržet destinační management (tj. spolupráci a koordinaci poskytovatelů služeb) v regionu Hranicko
  • podpořit zajištění stabilní pozice manažera cestovního ruchu
  • spolupracovat s okolními regiony na rozvoji nabídky a propagace cestovního ruchu
  • podpořit investice do rozvoje služeb a infrastruktury cestovního ruchu

Výrazným potenciálem disponuje region právě v oblasti cykloturistiky, pěší turistiky a dalších sportovních aktivit, v nabídce přírodních a historických zajímavostí, tradičních řemesel a s tím spojených místních produktů. Zejména přírodní a historické památky lze považovat za tzv. perly regionu a proto je třeba od nich odvíjet i tvorbu turistických programů a navazovat na ně odpovídající služby a aktivity, včetně propagace. 
Pro provázanost a spolupráci všech subjektů v cestovním ruchu budeme podporovat zavedení a udržení destinačního managementu v regionu Hranicko a také stabilní pozici manažera cestovního ruchu.
Budeme podporovat spolupráci s okolními regiony a cíly na rozvoji nabídky a propagace cestovního ruchu.
Rozvoj služeb a infrastruktury cestovního ruchu je nutnou podmínkou pro úspěšnou pozici na trhu.