Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Doprava

Naše heslo: Fungující doprava - zásadní podmínka rozvoje města.

Naše cíle:

  • zasadit se o další rozvoj cyklostezek, nejenom pro rekreaci, ale i pro ekologickou a bezpečnou dopravu
  • vybudovat kruhovou křižovatku u bývalého kina Svět
  • upravit komunikaci ve Skalní ulici
  • upravit nevhodné retardéry v ulici Komenského
  • s rozmyslem budovat bezpečnostní prvky na komunikacích ve městě
  • vyvíjet tlak na vybudování Palačovské spojky

Bez fungující dopravy si dnes už nedovedeme svůj život představit. Hranice leží na křižovatce silnic I. třídy I/47 a I/35, které patří k nejdůležitějším komunikacím, umožňujícím napojení na Ostravsko, Polsko a Slovensko. Dobré dopravní napojení Hranic představuje velkou výhodu pro občany i podnikatele. Nesmíme však zapomínat vyvíjet neustálý tlak na vybudování Palačovské spojky.
Bohužel však doprava přináší v posledních dvou desetiletích stále větší problémy. Neustále se zvyšuje její intenzita, zatížení ovzduší výfukovými zplodinami, hlučnost, prašnost, ohrožení chodců a problémy s parkováním. 
Chceme vytvářet další stavební a bezpečnostní prvky na nejvíce zatížených komunikacích a hlavně před školami (dělící ostrůvky, semafory, stavební úprava vozovek, retardéry). Zaměříme se na vyřešení dopravně nepříjemné křižovatky u kina Svět. Upravíme nevhodné retardéry v ulici Komenského, upravíme komunikaci ve Skalní ulici.
Budeme dbát o další rozvoj cyklostezek, nejenom pro rekraci, ale i pro ekologickou dopravu