Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Ekonomika a zaměstnanost

Naše heslo: Pomůže nám spolupráce, nikoliv megalomanské projekty.

Naše cíle:

  • zlepšit spolupráci se zaměstnavateli, pobočkou úřadu práce, hospodářskou komorou, Hranickou rozvojovou agenturou a agenturou Czech Invest
  • podpořit zachování hranické posádky

Je třeba konstatovat, že město nemá příliš mnoho nástrojů k tomu, aby mohlo přímo ovlivňovat oblast zaměstnanosti. Má však možnost zasadit se o to, aby Hranice byly pro potenciální investory po všech stránkách přitažlivé. Důležitá je rovněž dobrá komunikace se všemi zaměstnavateli i početnou obcí živnostníků.
Slibujeme si hodně od zlepšení spolupráce se zaměstnavateli, pobočkou úřadu práce, hospodářskou komorou Hranickou rozvojovou agenturou a agenturou Czech Invest. Důležitá také je podpora zachování hranické posádky jakožto významného regionálního zaměstnavatele a odběratele služeb.