Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Kultura a společenský život

Naše heslo: Kdo šetří na kultuře, doplácí na nekulturnost.

Naše cíle:

  • zajistit, aby Zámecký klub byl otevřený pro všechny, zejména pro mládež
  • využít dvorany zámku pro prestižní sochařské výstavy
  • vyřešit akustiku zámecké dvorany
  • pravidelně konat kulturní a společenské akce na náměstí
  • vytvořit radu osobností v oblasti místní kultury a volnočasových aktivit
  • řešit prostor pro pořádání větších kulturních a společenských akcí

V  této oblasti je nezbytné vzít v potaz návštěvnost kulturních akcí. Zde se projevuje určitý paradox. Na jedné straně občané v anketách opakovaně dávají na první místo potřebu kulturního vyžití, na druhé straně se organizátoři kulturních akcí často potýkají s klesajícím zájmem veřejnosti. Příkladem je třeba Zámecký klub. Pokud neexistoval, byla jeho absence negativně pociťována, po jeho zřízení není návštěvnost nijak výrazná. S podobným problémem se potýká kino, stejně jako městská galerie. Naproti tomu městská knihovna se může vykázat téměř třemi tisíci registrovaných čtenářů.
Chceme prosadit úpravu provozní doby Zámeckého klubu tak, aby se stal místem setkávání, zvláště mládeže.
Do nádherné dvorany zámku chceme přinést odpovídající využití, například pro prestižní sochařské výstavy.
Pokusíme se vyřešit akustiku zámecké dvorany.
Podpoříme pravidelné konání kulturních a společenských akcí na náměstí
Naším cílem je vytvoření rady osobností angažujících se v oblasti místní kultury a volnočasových aktivit, která by v součinnosti s městem rozvíjela kulturní a společenský život.
V dlouhodobějším horizontu chceme vyřešit problém technického stavu prostor pro pořádání větších kulturních a společenských akcí (Beseda, hranická sokolovna, letní kino apod.), pro které dnes chybějí prostory na úrovni.