Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Majetek města, rozpočet, finance

Naše heslo: Dobrý hospodář nezadlužuje grunt.

Naše cíle:

 • zlepšit práci městského podniku Ekoltes a.s.
 • vytvořit koncepci plánu oprav nemovitého majetku města
 • snížit provozní náklady budov vhodnými investicemi (zateplování, výměna oken aj.)
 • instalovat solární panely pro výrobu elektřiny na vybraných objektech v majetku města
 • převést vodárenskou infrastrukturu z majetku města do majetku společnosti VaK 
 • nechat provést nezávislý audit společnosti Ekoltes, a.s.

Město nashromáždilo obrovský nemovitý majetek v objemu přes miliardu korun. Část privatizovalo (byty, domy v centru), zbývající majetek město nezbytně potřebuje pro plnění svého poslání. Proto chceme zpracování koncepce a dlouhodobého plánu oprav nemovitého majetku ve vazbě na finanční možnosti města. Také budeme prosazovat snižování provozních nákladů budov v majetku města vhodnými investicemi (zateplování, výměna oken aj.). 
Pro úspory hodláme s využitím dotací z evropských fondů realizovat projekty zaměřené na instalaci solárních panelů pro výrobu elektřiny na vybraných objektech v majetku města.
Budeme se snažit o převod zbývající vodárenské infrastruktury z majetku města do majetku společnosti VaK, taktéž s cílem dosažení úspory nákladů.
Důležitým je pro nás provedení nezávislého auditu společnosti Ekoltes, a.s. a následně zlepšení práce městského podniku Ekoltes, zejména v oblasti péče o čistotu města a údržby komunikací, včetně důslednější kontroly ze strany města.

Finance a rozpočet

Krize zasáhla a ještě zasáhne i rozpočty měst a obcí, jejichž hlavním příjmem je podíl na daních. Budeme dobrými hospodáři a nebudeme utrácet víc, než si budeme moci dovolit
Chceme přistupovat k realizaci investičních akcí zodpovědně a město v budoucích letech nehodláme zbytečně nezadlužovat. Je rovněž zapotřebí ušetřit na provozních výdajích tam, kde to neohrozí fungování města.
Přestože chceme co nejvíce zvyšovat příjmy města, jeden druh dosavadního výnosu naprosto odmítáme. Jsou to příjmy z hracích automatů, tedy peníze založené na lidském neštěstí. Učiníme vše pro odstranění hracích automatů z našeho města.
Důležité je, aby město bylo připraveno na případné čerpání dotací, tzn., že priority musí být projekčně připraveny.

Budeme podporovat zejména tyto investice: 

 • budování cyklostezek
 • místní protipovodňová opatření 
 • dopravní řešení křižovatky u kina Svět 
 • rekonstrukce Podzámecké zahrady
 • regenerace sídlišť
 • vybudování půdní vestavby v klubu seniorů
 • rekonstrukce Sadů Čsl. Legií
 • vybudování umělé ledové plochy
 • budování bezpečnostních prvků na komunikacích
 • dokončení regenerace památkové zóny
 • zkulturnění okolí koupaliště