Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Místní části

Naše heslo: Místní části jsou neodmyslitelnou součástí města Hranic.

Naše cíle:

Budeme pokračovat v systému financování místních částí, kromě toho budeme podporovat v jednotlivých obcích tyto aktivity:
 • Drahotuše
  • budovat chodníky a veřejné osvětlení
  • intenzivně jednat s Olomouckým krajem - oprava silnic, které jsou v jeho majetku
 • Lhotka
  • vybavit hřiště hracími prvky pro děti
  • vybudovat protipovodňovou ochranu na Veličce
 • Rybáře
  • zajistit varovný systém před povodněmi
  • vyčistit studánku
 • Slavíč
  • dokončit opravu hasičárny
  • vybudovat cyklostezku do Drahotuš
  • zpřístupnit tunel Ferdinandovy dráhy pro turisty
  • budovat a opravovat chodníky
 • Středolesí
  • vybudovat autobusovou čekárnu „horského typu“
  • jednat s vlastníkem budovy bývalé „školy v přírodě“ o jejím využití
  • opravit komunikace
 • Uhřínov
  • řešit problém s pitnou vodou, společně s VaK Přerov
 • Valšovice
  • opravit chodníky
  • zvýšit kapacitu kořenové čistírny odpadních vod
  • řešit kanalizaci
 • Velká
  • ve spolupráci s VaK dořešit kanalizaci
  • vybudovat novou autobusovou čekárnu
  • budovat veřejné osvětlení

Musíme si uvědomit, že se v případě Hranic jedná o velké katastrální území, spousta občanů Hranic se jezdí do těchto míst rekreovat, utíkají sem od každodenního kolotoče a shonu městského života. Zároveň zde musíme také vidět velký potenciál pro rozvoj v oblasti bydlení, rekreace, sportu a cestovního ruchu.   
Budeme proto pokračovat v systému financování místních částí, kromě toho budeme podporovat v jednotlivých obcích tyto aktivity:
Drahotuše – podpora základní školy jako centra kulturního a společenského života obce, budování chodníků a veřejného osvětlení, hledání dotačního titulu pro výstavbu tělocvičny. Budeme vyvíjet tlak na Olomoucký kraj, co se týče opravy silnice v ulicích Hranická a Lipnická.
Lhotka – V obci chybí hřiště s dětskými prvky, obec vůbec není napojena na vodovod (okolo Lhotky vede vodovod pro Hranice s kvalitní vodou), není zde kanalizace.
Rybáře – místní část u řeky Bečvy potřebuje varovný systém před povodněmi. Po rekonstrukci asfaltového povrchu z Rybářů, okolo letiště až po STS Drahotuše, se nabízí krásný okruh hlavně pro bruslaře, ale i cyklisty a turisty.
Slavíč – zasadíme se o dokončení opravy hasičárny, budeme hledat využití pro unikátní tunel, podpoříme vybudování cyklostezky ze Slavíče do Drahotuš.
Středoles – zde je nutné při výstavbě autobusové zastávky dbát na povětrnostní podmínky - autobusová čekárna musí být „horského typu“. Budeme podporovat opravu komunikací. Budeme vyvíjet tlak na řešení „školy v přírodě“.
Uhřínov – budeme hledat řešení problémů s vodou v této obci.
Valšovice – Pro rozvoj obce je nutné zvýšit kapacitu kanalizační kořenové čističky a v části obce vyřešit opravit chodníky a kanalizaci.
Velká – mezi priority zde patří kanalizace, vybudování autobusové čekárny, chodníků a veřejného osvětlení.