Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Památková péče

Naše heslo: Pečujme o odkaz našich předků.

Naše cíle:

  • dokončit regeneraci městské památkové zóny 
  • zřídit park v prostoru mezi Veličkou a zámkem (Podzámecká zahrada)
  • vrátit život do historického jádra
  • podpořit hranickou posádku při získání dotace na rekonstrukci Kaple svaté Barbory

Slabou stránkou městské památkové zóny je doprava a parkování. V roce 2006 byl zaveden centru zcela nový parkovací systém, který do stávajícího chaosu vnesl řád a krátkodobě určité zklidnění dopravy. Trvalý nárůst dopravy a poptávky po parkování však v současné době narušuje památkovou hodnotu historického centra. Řešením by bylo vytvoření pěší zóny a omezení zásobování na určité hodiny tak, jak to funguje v řadě jiných měst.
Chceme dokončení regenerace městské památkové zóny, a to území podél Veličky a Ludiny, v souvislosti s tím budeme usilovat o získání dotací na vybudování  parku v prostoru mezi Veličkou a zámkem.
Chceme vrácení života do historického jádra (zklidnění dopravy, pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí a tradičních pravidelných trhů).
Budeme podporovat hranickou posádku při získání dotace na rekonstrukci Kaple svaté Barbory.