Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Školství

Naše heslo: Chceme pro naše děti kvalitní vzdělání.

Naše cíle:

  • zaručit dostatek míst v našich mateřských školách
  • bránit rušení jakékoliv základní školy
  • u základních škol prosazovat měření kvality poskytovaného vzdělávání
  • posílit roli školských rad, a to nejen na základních školách
  • nabídnout soukromým zřizovatelům jeslí, mateřských škol i obdobných zřízení rovnocenné partnerství

Hranice mají optimální počet mateřských a základních škol. Je to mimo jiné i proto, že jsme v minulých letech, kdy jsme stáli v čele města, našli odvahu přistoupit k nepopulárním opatřením. Tudíž můžeme občanům slíbit, že budeme bránit snaze zrušit jakoukoliv mateřskou či základní školu. Naopak, zájemce o provoz méně běžných zařízení pro děti budeme považovat za své partnery, nikoliv konkurenci.
Díky stabilizované situaci v počtu škol můžeme zaměřit svou pozornost na kvalitu služeb, kterou naše mateřské a základní školy poskytují rodičům a především dětem. Přitom současná krize jasně ukazuje, jakou hodnotu má kvalitní vzdělání a to bez ohledu na to, zda se jedná o řemeslníka nebo vysoce postaveného manažera. Proto se budeme u našich škol soustředit především na sledování kvality poskytovaného vzdělávání. Budeme požadovat, aby školy pravidelně prováděly testy, které posoudí úroveň vzdělání jejich žáků. Celkové výsledky poskytneme široké veřejnosti.
Pro prosazování výše uvedených cílů maximálně využijeme školských rad. Bude-li navíc vůle, pak tento orgán zřídíme i u mateřských škol, případně dalších školských zařízení, které zřizuje město Hranice. Jsme přesvědčeni, že kvalifikovaná školská rada je pro schopného ředitele-manažera partnerem. V ostatních případech je stimulem pro kvalitnější práci školy a v krajní situaci i důrazným oponentem či dokonce iniciátorem pro personální změny na úrovni řízení.