Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Sociální péče a spolupráce se seniory

Naše heslo: Všichni jednou zestárneme.

Naše cíle:

  • podpořit klub seniorů, včetně financování rekonstrukce půdy
  • zajistit nezávislý audit u domova seniorů
  • podpořit terénní práce v oblasti romské komunity
  • podpořit sdružení Elim v oblasti péče o bezdomovce

Problematika sociální péče nabývá stále více na významu, zejména u seniorů. Stát celou řadu aktivit v této oblasti nechává na městech nebo i na občanských sdruženích.
Chceme podporovat Klub seniorů, včetně financování rekonstrukce půdy pro potřeby dalších aktivit.
Pro další fungování je nezbytné provedení nezávislého auditu u Domova seniorů s cílem posouzení úrovně poskytovaných služeb.
Jako problém vidíme neřízené rozrůstání heren ve městě (nese to s sebou kriminalitu a sociální problémy), budeme tedy prosazovat zrušení hracích automatů na území města.
Naši plnou podporu má terénní práce v oblasti romské komunity, stejně jako sdružení Elim v oblasti péče o bezdomovce.