Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Tělovýchova, sport, volnočasové aktivity

Naše heslo: Aktivní využití volného času je dnes součástí životního stylu.

Naše cíle:

  • dokončit výstavbu cyklostezek v Hranicích a cyklostezky Bečva
  • postavit umělou ledovou plochu
  • zkulturnit prostředí venkovního koupaliště

Významnou roli v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit v Hranicích sehrávají fyzické osoby, které zřídily a provozují fitness centra, spinnigová centra, tenisové kurty, squashové kurty.
Úspěchy hranického  sportu  a tělovýchovy  jsou   po  řadu  let podloženy každodenní prací dobrovolných trenérů, činovníků, kteří obětují  svůj  volný  čas trenérské a  organizační práci. Jejich nedoceněná činnost je nezbytná zejména v mládežnickém sportu.
Domníváme se, že Hranice si po létech slibů zaslouží výstavbu umělé ledové plochy.
Chceme dokončení cyklostezek v Hranicích a cyklostezky Bečva tak, aby kvalitou odpovídaly možnostem  in line bruslení. Chceme dosáhnout toho, aby cyklostezka Bečva byla komfortně napojena na město.
Po vybudování Plovárny budeme prosazovat zkulturnění prostředí také venkovního koupaliště.