Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Zdravotnictví

Naše heslo: I malé nemocnice jsou důležité.

Naše cíle:

  • podpořit hranickou nemocnici při výběrových řízeních na poskytování zdravotní péče na dalších 15 let
  • požadovat řízenou spolupráci nemocnice, domova seniorů a pečovatelské služby

V současné době hrozí redukce sítě nemocnic ze strany státu a zdravotních pojišťoven. V roce 2012 budou probíhat výběrová řízení jako podklad pro smlouvy se zdravotními pojišťovnami na další pětileté období. V současných makroekonomických a politických podmínkách je pravděpodobný tlak na centralizaci péče, který by ohrozil základní zdravotní obslužnost regionu!
Proto budeme podporovat hranickou nemocnici při výběrových řízeních na poskytování zdravotní péče na dalších 15 let. Ve městě se budeme snažit o prosazení řízené spolupráce nemocnice, domova seniorů a pečovatelské služby.