David Hawiger

Nač se opakovat?

Jelikož jsem kandidoval i v roce 2010, zájemci si mohou prohlédnout mou vizitku z před čtyř let.

Co se za čtyři roky změnilo?

Určitě jsem o čtyři roky starší (což je patrné i z fotografií). O mé moudrosti to však tvrdit nelze - stále jsem pro nemálo lidí ze svého okolí samolibý provokatér.
Ve školním roce 2010/2011 jsem se pracovně vrátil zpět do regionu a přijal nabídku pracovat jako učitel na základce v Bělotíně. V roce 2012 jsem si opět ověřil, že někteří hraniční mocipáni/paní mne zrovna nemusí a dali/y mi to najevo při konkurzním řízení na pozici ředitele základky na 1.máje.
Krom práce učitele stále spolupracuji mimo tento region na různých vzdělávacích projektech se zacílením na digitální svět ve vzdělávání. Pevně věřím, že tím jsem prospěšný při hledání smysluplného využívání digitálních technologií na základkách.

... a věděli jste to?

V mé vizitce v roce 2010 jsem použil jedno inspirující video z roku 2006:

Did You Know 2006


... porovnejte jej se současností:

Did You Know 2014

Uběhlo jen 8 let! S takovými změnami musí počítat nejen moje děti, ale i ty Vaše!