Michaela Škrobánková

Adresa URL se specifikací gadgetu nebyla nalezena

Mé životní heslo

S úsměvem jde všechno líp

Stručně se představím

Je mi 38 let, jsem šťastně vdaná a mám dva krásné zdravé syny - osmiletého Františka a dvouletého Alberta. Jsem rodačka z Liberce, ale již 13 let žiji v Hranicích. Po příchodu do Hranic jsem nastoupila do  společnosti  Picture  Tube Technology  Centre  Hranice,  kde  jsem  pracovala na  několika  pozicích v oddělení  Technologie.  V průběhu  první  mateřské  dovolené  jsem  se  začala  „soukromě“  zajímat  o strukturální  fondy a ihned po ukončení rodičovské dovolené jsem nastoupila do Hranické rozvojové agentury,  z.s.  jako  projektová manažerka.  V roce  2011  jsem  se  stala  její  ředitelkou  a  s radostí  tuto práci vykonávám dodnes.  

Od  roku 2010 jsem členkou Komise pro vnější a zahraniční vztahy, cestovní  ruch, která je zřizována Radou města. 

Mezi mé největší záliby patří rodina – moji tři chlapi J, kdy v těsném závěsu je sport. Především kolo, tenis, běžky a od letošní zimy i sjezdovky a v létě běh. 

Projekty, na kterých jsem se podílela

  • Hipostezka na Potštátsku – v roce 2010 podpořeno z Programu LEADER „Měníme Hranicko“
  • Koordinace  aktivit  kolem  regionální  cyklotrasy  „Po  stopách  využívání  vodní  a  větrné  energie“  (od 2008)
  • Propagace Cyklostezky Bečva (od 2010)
  • IC  Moravská  brána  –  centrum  služeb  cestovního  ruchu  (turistické  informační  centrum,  kavárna, veřejný  internet,  prodejna  regionálních  potravin,  půjčovna  kol/koloběžek)  -  znovuoživení  prostor bývalého Café Baru na zámku v Hranicích (2013)
  • Zavedení značky kvality – MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt ® (2012)
  • Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020.