Radka Kubíková

Gadget, který jste přidali, není platný.

        Před čtyřiadvaceti lety jsem se narodila v Hranicích, kde jsem vystudovala Střední soukromou odbornou školu se zaměřením na cestovní ruch. Od podzimu 2009 dojíždím do Brna, kde studuji na Masarykově univerzitě obor Dějin umění; začátkem příštího roku mě čeká ukončení magisterského studia. 

Většinu mého času zabírá učení a příprava do školy, ovšem vzhledem k tomu, že obor, který jsem si zvolila, je mým obrovským koníčkem, studium je pro mne radostí. Nepostradatelnou součástí mého života jsou také návštěvy výstav v galeriích a muzeích či cestování a poznávání památek. S oblibou navštěvuji divadla a skvělým odpočinkem jsou mi chvíle strávené v přírodě, čajovně či četbou knih – především mého oblíbeného autora Oscara Wilda. Všechny tyto aktivity jsou důležitou inspirací při tvorbě, v níž se zaměřuji především na keramiku a na malování na stěny. 

        Už více než rok pomáhám paní Anně Musilové v hranické galerii M+M, kde se podílím jak na přípravě většiny výstav, tak na organizaci nejen dětských akcí a také se starám o internetové stránky galerie. Dění v Hranících, tedy ve městě, ve kterém jsem se narodila, vyrůstala a studovala, mi není lhostejné a ráda bych se podílela na jeho zvelebování, hlavně co se kultury týče. O tom může svědčit například téma mé bakalářské práce, týkající se interiérové výzdoby hranického kostela Stětí sv. Jana Křtitele.