Vladimír Juračka

Adresa URL se specifikací gadgetu nebyla nalezena

Mé životní heslo

Být užitečný.


Letos tomu bude 65 let, co jsem přišel na svět ve Valticích, malebném městečku, plném barokních památek a vinohradů. Vzdělání jsem získával na lesnickém učilišti, průmyslové škole dřevařské a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pracoval jsem jako mistr na pile, knihovník, výzkumný pracovník, vedoucí obchodní politiky spotřebního družstva, středoškolský učitel. Nejdéle jsem působil ve veřejné správě: tři volební období jako starosta města Hranic, čtyři roky v odboru rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a čtyřletou vnučku. Svůj život si neumím představit bez literatury, historie, výtvarného umění, angažování v městské samosprávě a dobrých lidí kolem sebe. Aktivně odpočívám prací na své velké okrasné zahradě.

V místní politice jsem od roku 1990. Po celou tuto dobu jsem členem zastupitelstva města a dlouhodobě působím jako předseda Komise pro regeneraci městské památkové zóny. Patřím k zakládajícím členům úspěšné volební strany Hranice 2000, která se v nadcházejících volbách již po páté bude ucházet o hlasy hranických voličů. V letech 2000 – 2004 jsem působil v samosprávě Olomouckého kraje jako člen rady kraje, předseda komise pro kulturu a památkovou péči, zástupce kraje v Grémiu Rady galerií České republiky.

V Hranicích jsem zanechal svou stopu zejména při obnově památek. Podílel jsem se na rekonstrukci židovského hřbitova, synagogy, zámku a historického jádra města, zasadil jsem se o vznik Městského muzea a galerie v Hranicích. Vedle památek patří mezi mé další aktivity podíl na vybudování krytého bazénu a zřízení klubu seniorů.

Mezi mé počiny z posledního období patří spoluautorství Programu rozvoje kultury města Hranic do roku 2020. V současné době zpracovávám pro město Koncepci rozvoje galerijní činnosti města Hranic na období 2014 – 2020.