Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Čert aby se v tom vyznal

přidáno: 17. 9. 2014 9:53, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 17. 9. 2014 9:55 ]
Zdroj: Litoměřický deník
V čem? Ve volebním systému pro komunální volby, který je nejsložitější ze všech českých voleb. Jeho neznalost často vede ke ztrátám hlasů. Voliči mají na výběr tři možnosti jakým způsobem hlasovat:
  1. Vyberou  jednu  kandidátku  tím,  že  ji  v  záhlaví  označí  křížkem.  V  našem  městě  tak  přidělí kandidátce 23 hlasů, které odpovídají počtu míst v zastupitelstvu.
  2. Vyberou  jednu  kandidátku  a  doplní  ji  o  kandidáty  z  jiných  kandidátek.  V  tomto  případě  se z vybrané kandidátky odečtou hlasy, které byly přiděleny kandidátům z jiných stran.
    Příklad: 
    volič  označí  křížkem  stranu  X  a  kandidátům  jiných  stran  ještě  rozdá  6  hlasů.  Strana  X  pak dostane 23 – 6 = 17 hlasů.
  3. Nevyberou  žádnou  kandidátku,  ale  své  hlasy  přidělí  kandidátům  z  libovolného  počtu kandidátních  listin.  Nesmí  to  však  být  více  než  23  kandidátů,  jinak  se  volební  lístek  stává neplatným. 

Výpočet mandátů (křesel v zastupitelstvu) přidělovaný podle výsledků voleb je natolik složitý, že přesahuje možnosti tohoto příspěvku. 

Na  prvním,  ustavujícím  zasedání  zastupitelstva  volí  zastupitelé  ze  svých  řad  starostu, místostarostu  a  zbývající  členy  rady města,  tedy  orgány,  které  nejvíce  ovlivňují  dění  ve městě. Bohužel  však  často  dochází  ke  vzniku  účelových  seskupení,  která  nerespektují  vůli  voličů  a výsledky voleb. I v našem městě se stává, že strana, která získá nejvíc hlasů, skončí v opozici. Náš kandidát  na  starostu,  ačkoliv  dostal  v  minulých  volbách  nejvíce  hlasů  ve  volbách,  se  starostou nestal. 

Pokud chcete, aby naše volební strana ve volbách uspěla a výše uvedený scénář se neopakoval, volte nás prosím, metodou číslo 1.
Comments