Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Co je to obec

přidáno: 24. 8. 2014 12:36, autor: Vladimír Juračka   [ Aktualizováno 24. 8. 2014 12:37 uživatelem David Hawiger ]

Pro někoho je obec shlukem budov, ulic veřejných prostranství, jiný do tohoto výčtu zahrne ještě chodníky silnice, zeleň, další doplní obyvatele nebo třeba vodní toky. Většina lidí si pod tímto pojmem představí konkrétní obec či město, nejspíš to, ve kterém žijí. Málokdo uvede to, co není na první pohled vidět, ale je pro fungování moderní obce nezbytné – kanalizace, rozvody vody, plynu, elektřiny. Obce se liší rozsahem vybavenosti, tedy počtem ordinací, školek a škol, tím zda mají nemocnici, kino, muzeum, divadlo, krytý bazén a jiné vymoženosti sloužící občanům.

Obcí podle zákona může být malá venkovská obec, městys, město, statutární město, obcí je i hlavní město Praha. Všechny uvedené typy obcí jsou společenstvími občanů, kteří mají právu na samosprávu.

Obce na našem území jako samosprávné jednotky vznikly v rámci politických reforem v roce 1850, kdy byla zákonem zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení a nejnižší jednotkou správy se staly obce. Po druhé světové válce a za komunistického režimu v souvislosti se zřízením národních výborů obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále existovaly formálně volené obecní orgány. V té době byly obce reprezentované národními výbory víceméně prodlouženou rukou komunistického státu.

Jako samosprávné jednotky s právní subjektivitou byly obce obnoveny až v roce 1990 a to na základě zákona o obcích (obecní zřízení). Obec je právnickou osobou a je základní jednotkou veřejné správy. Základními znaky obce jsou obyvatelé, území, majetek, finance a orgány, které ji v zastoupení obyvatel spravují (starosta rada, zastupitelstvo). Pokud nejsou naplněny výše uvedené znaky, obec nemůže existovat – viz následující příklady. Obec může být například zatopena stavbou přehrady, tím přijde o obyvatele i své území. Obec vlivem špatného hospodaření zbankrotuje a nemá peníze, ze kterých by hradila své fungování. V obci se nenajde nikdo, kdo by chtěl kandidovat do obecního zastupitelstva ve volbách. Ve všech případech obec zanikne a je přičleněna k některé ze sousedních obcí.