Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Cyklostezky v Hranicích

přidáno: 25. 8. 2014 8:25, autor: Michaela Škrobánková   [ Aktualizováno 25. 8. 2014 8:34 uživatelem David Hawiger ]

Pokud bychom si v současné době udělali jednoduchý průzkum mezi obyvateli Hranic, jak vidí stav cyklostezek ve městě a okolí, polovina řekne „dobré“, druhá polovina „hrůza“. A jaká je tedy skutečnost? Co se udělalo, povedlo a co stále chybí, na co nejsou finance, co se vleče?

Pomůckou nám jsou dva strategické dokumenty: KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC zpracovaná v srpnu 2007 a Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2010 s výhledem do 2013, příloha č. 5 Akční plán 2011 – 2013 (výhled 2016). V Koncepci rozvoje cyklodopravy jsou jako plánované cyklostezky uvedeny II. a III. etapa Cyklostezky Bečva. Tato je jednoznačně největší a hraničákům nejvíce na očích. Její II. etapa je část z Rybářů směrem na Týn nad Bečvou po chatovou osadu Dříň.  Ty byla slavnostně otevřena 26. 6. 2009 a jejím uživatelům bezpečně slouží. Etapa III. byla poněkud vleklejší záležitost, ale v letošním roce se snad ledy konečně pohnuly. Dlouhodobým problémem bylo vyjednávání s majiteli dotčených pozemků, chatařů, kteří buď nechtěli pozemky prodat, nebo dát souhlas se stavbou. Zástupci města nakonec přistoupili ke změně projektové dokumentace (vedení trasy), podali znovu žádost o dotaci na Regionální radu (ROP NUTS II Střední Morava) a se svou žádostí uspěli. Se stavbou by se mělo začít v roce 2014 a nebude to stavba nikterak lehká ani levná. Celý úsek měří asi 2 km a náklady jsou více než 11,1 mil. Kč, což je asi 5,5 mil. Kč na jeden kilometr …

Cyklostezka Bečva zajímá především ty, kteří užívají kolo, jako sportovní „náčiní“. Ti, kteří mají kolo především jako dopravní prostředek, jsou žádostivi tak zvaných městských cyklostezek. I. etapa byla vybudována z nádraží na plovárnu. Podívejme se ovšem pozorně na výsledek, který máme v Hranicích a jak to vypadá třeba v nedalekém Přerově nebo podstatně větším a tedy i bohatším Brně.

Hranice, Tř.1.máje

Hranice, Tř.1.máje

Přerov
 Přerov
Brno 

Jízda po frekventované Tř. 1. máje, kdy se pruh pro cyklisty několikrát nesmyslně ztrácí, je skutečně jen pro opravdové dobrodruhy.

Druhá etapa je plánována trasa z Drahotuš až k areálu firmy TONDACH a Cementárna Hranice. Tato je ovšem na programu až jako poslední, ačkoli by se mohla jevit jako velmi důležitá a to především z hlediska bezpečnosti. Má totiž vést přes ulici Čs. armády, Purgešovu, nám. 8. května, ulici Zborovskou a Bělotínskou. Náklady jsou v akčním plánu vyčísleny na 4,5 mil. Kč. V porovnání s jedním kilometrem Cyklostezky Bečva téměř zanedbatelná částka …

Další, a v současné době již připravovaná, je cyklostezka ze Slavíče do Drahotuš. Finanční náklady 8 mil. Kč, výsledný efekt nedocenitelný, jelikož většina cyklistů k dopravě používá komunikaci I/47!!! Pokud se se stavbou začne, tak určitě ne v letošním roce, akce vázne na jednání města s majiteli dotčených pozemků.

Suma sumárum, budování cyklostezek je finančně i časově velmi náročná záležitost a bez dotací národních či evropských téměř nemožná. V tomto případě je víc než kdy jindy velmi důležitá analýza a příprava, aby bylo správně rozhodnuto, co je třeba udělat nyní a co může ještě počkat. Není jednoduché nabádat lidi k tomu, aby užívali kolo jako ekologický dopravní prostředek, ale vhodné podmínky pro dopravu na rušných komunikacích pro to nevytvářet.

Comments