Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Naše odpovědi pro Hranický týden

přidáno: 30. 9. 2014 10:00, autor: Vladimír Juračka   [ Aktualizováno 1. 10. 2014 4:58 uživatelem David Hawiger ]
Redakce Hranického týdne v posledních týdnech žádala lídry jednotlivých stran o odpovědi na určitá témata. Nabízíme naše odpovědi podle toho, jak to vidíme my.

Jaký je váš recept na řešení nezaměstnanosti, která je v našem okrese nejvyšší v kraji?

Otázka nezaměstnanosti trápí jak ty, kteří jsou sami nezaměstnaní, tak ty, kteří se cítí být ohroženi ztrátou práce. Bytostně doléhá i na živnostníky, obchodníky, podnikatele, kteří při vysoké nezaměstnanosti nemají odbyt pro své výrobky či poskytované služby. Jenže o tom, zda je konjunktura a tím poptávka po pracovní síle, nerozhoduje radnice. Jednu dobu se zdálo, že receptem jsou investiční pobídky. Jak to u nás dopadlo s továrnou Philips, všichni víme. Nicméně samospráva určité nástroje má. Musí úzce spolupracovat s Hospodářskou komorou i s podnikateli samotnými. Důležitá je rovněž spolupráce s Úřadem práce v oblasti veřejně prospěšných prací pro ty, kteří chtějí pracovat. Městská samospráva je rovněž zodpovědná za to, jak se radnice chová vůči těm, kteří vytvářejí pracovní příležitosti. Pokud se tito setkávají s neochotou a byrokratickými překážkami, tak mohou své podnikání přenést jinam.
V neposlední řadě je to i oblast základních škol, které zřizuje město. To, jak kvalitní vzdělání dostanou naše děti, rozhodne o jejich uplatnění v životě a na trhu práce. Namítnete, že podstatné je dnes vyšší vzdělání, jenže základem, na kterém se staví, je právě dobrá základní škola.

Krádeže, vloupání i přepadávání obyvatel. Kriminalita v Hranicích jistě není marginálií, přitom policie žehrá na nedostatek svých členů. Jak zajistíte větší bezpečnost obyvatel i návštěvníků města

V loňském roce opravdu došlo ke snížení počtu policistů působících v Hranicích a nelze očekávat, že se  tento  stav  změní.  Je  to klasický případ  toho, jak  si  stát usnadňuje  život a problémy přesouvá na obce. Samospráva sice může v této věci vyvíjet tlak na ministerstvo vnitra, nicméně změna k lepšímu je  nejistá. Nezbývá,  než  začít vydávat více  peněz  z městského  rozpočtu  na městskou  policii. V  prvé řadě  se musí  zvýšit počet  strážníků a  tito musí být více vidět v ulicích  tak, aby už  svou přítomností odrazovali  potenciální  pachatele. 
K  zvýšení  bezpečnosti  občanů  lze  rovněž  přispět  zkvalitněním a větším  nasazením  kamerového  systému.  Zastupitelé  musí  zabránit  vzniku  sociálně  vyloučených lokalit,  což  by mohlo  hrozit v  případě  nevhodného využití  bývalých kasáren  Jaslo.
S kriminalitou  se potýkáme už na základních školách. Taktéž nesmíme opomenout prostředí internetu, což začíná být velkým  problémem  všech  vyspělých  zemí. Naším  cílem  je  podporovat  takové  programy,  které  této kriminalitě budou předcházet. Dlouhodobě se snažíme vymýtit z města hrací automaty. A  toto úsilí
hodláme dotáhnout do zdárného konce.

Obyvatelstvo na venkově stárne, mladí lidé se stěhují do větších měst. Tento trend se potvrzuje také v Hranicích a místních částech města. Jak těmto vlivům chcete zabránit? Co podle vás přiměje mladé k dlouhodobému životu v Hranicích?

Rozhodnutí usadit se v Hranicích je především ovlivňováno něčím, co můžeme označit obecně jako celkové klima města. To spoluvytvářejí kvalitní předškolní zařízení a školy, pestrá nabídka volnočasových aktivit, možnost všestranného kulturního a sportovního vyžití, dostatek pracovních příležitostí, dobré životní prostředí, dopravní napojení, nízká kriminalita, zeleň a vůbec celkový vzhled města. Řadu těchto věcí může ve větší či menší míře ovlivnit městská samospráva. V našem volebním programu se uvedeným oblastem podrobně věnujeme, rozepsat se o nich zde by však přesahovalo možnosti tohoto příspěvku.
Po volbách chceme v zastupitelstvu otevřít debatu, na jejímž konci by měl být soubor opatření města na podporu mladých rodin. Jedno dílčí opatření mohu prozradit čtenářům už teď. Je to osvobození rodin s dětmi do tří let od placení poplatku za svoz domovního odpadu. Zapomínat ovšem nesmíme ani na další věkové skupiny obyvatel a je nezbytné, aby se v Hranicích dobře žilo i seniorům.

Jaký je váš názor na dopravu ve městě? Jak byste zlepšili kvalitu ovzduší, snížili hluk a zvýšili bezpečnost chodců?

Vyřešení všech výše uvedených problémů znamená udělat omeletu a přitom nerozbít vejce.Většina z nás se chce rychle a pohodlně svým autem přepravit z bodu A do bodu B. Tím se zvyšuje hluk, zhoršuje kvalita ovzduší a chodec se stává ohroženým druhem. Bojíme se o své děti, a tak je dopravujeme do školek či škol autem. Snad všechny ty problémy související s dopravou vyřeší jednou naše děti nebo naši vnuci.
V současné době jsou reálná jenom různá dílčí zlepšení. Ve volebním programu máme záměr vybudování okružní křižovatky u bývalého kina Svět. Dalším počinem je rekonstrukce autobusového nádraží s tím, že část této plochy bude využita pro parkování aut cestujících, kteří kombinují automobilovou a železniční dopravu. Sázíme na masivní výsadbu zeleně, která může zlepšit kvalitu ovzduší a částečně i pohlcovat hluk. Důležité je zlepšit očistu komunikací a zasadit se o jejich kvalitní povrch. Chceme vyvíjet tlak na ministerstvo dopravy ve věci dokončení Palačovské spojky, která omezí tranzitní dopravu.
Musíme se také zaměřit na vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu cyklistů ve městě. V neposlední řadě podpoříme budování dalších bezpečnostních prvků na komunikacích s cílem zlepšit bezpečnost chodců.

Jaké byly největší úspěchy a přešlapy bývalého vedení radnice?

Úspěchy
Mezi největší úspěchy lze počítat investiční akce jako například rekonstrukce parku, zahájení výstavby zámecké zahrady, zateplování budov v majetku města, přestavba klubu seniorů, rekonstrukce komunikace ve Skalní ulici a další regenerace sídlišť. Z neinvestičních počinů lze pochvalně zmínit zákaz výherních hracích automatů, schválení Programu rozvoje kultury a přijetí nové koncepce galerijní činnosti města. Všechny uvedené počiny jsme silou svých pěti hlasů v zastupitelstvu podpořili a některé jsme přímo iniciovali.
Přešlapy
Program rozvoje města byl přijat až s ročním skluzem a jeho konečná podoba nesla znaky formalismu. Zastupitelstvo promarnilo poslední šanci na pořízení významné investice, když v předvolebním zápalu rozdrobilo 37 milionů získaných z prodeje kotelen do řady malých akcí. Výrazně byly sníženy příspěvky města na kulturu. U darů poskytovaných jiným subjektům by byla namístě větší transparentnost a chyběla vůle odpolitizovat řízení společnosti Ekoltes.
Comments