Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Plnění volebního programu 2010-2014

přidáno: 14. 9. 2014 8:43, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 20. 9. 2014 2:18 ]

V tomto volebním období nám byla vnucena role opozice, což nám do značné míry komplikuje situaci při prosazování našich záměrů. Snažíme se být opozicí konstruktivní. Podporujeme všechny dobré a pro město prospěšné návrhy, a naopak se snažíme zabránit záměrům, které považujeme za špatné. 

Ze záměrů, jejichž realizaci jsme v souladu s naším volebním programem podpořili, lze uvést následující akce:
 • Snižování provozních nákladů budov v majetku města vhodnými investicemi.
  Jako příklad lze 
  uvést zateplení a výměnu oken budov Domova seniorů a podobné investice do některých základních a mateřských škol.
 • Rekonstrukce sadů Československých legií. 
 • Rozvoj cyklostezek.
 • Úprava komunikace ve Skalní ulici.
 • Regenerace sídlišť (Gallašova, Na Hrázi, Hromůvka, Nová ulice).
 • Zvýšení míst v mateřských školách.
 • Podpora záměru na získání dotace pro výstavbu umělé ledové plochy.
 • Dokončení regenerace městské památkové zóny.
 • Podpora záměru na získání dotace pro zřízení parku mezi Veličkou zámkem.
 • Rekonstrukce Klubu seniorů s cílem získání větších prostor pro aktivity klubu.
 • Podpora sdružení Elim v péči o bezdomovce (poskytnutí příspěvku na budovu v Drahotuších).
Nepovedlo se nám:
 • Vybudování kruhového objezdu u bývalého kina Svět.
  Vzhledem k menším příjmů města 
  se rovněž zmenšila částka na investice. Z tohoto důvodu jsme dali přednost nezbytné rekonstrukci komunikace v ulici Skalní.
 • Instalace solárních panelů na budovách v majetku města.
  Po schválení daňových změn 
  přestává být v současné době tento záměr aktuální.
 • Vrátit život do historického jádra.
  Tento problém je natolik složitý, že mu věnujeme zvláštní 
  prostor na našich webových stránkách.
 • Postavit umělou ledovou plochu.
Comments