Bedřich Novák

Mé životní heslo:

Návrat k přírodě a sportem ku stáří...

Stručně se představím ...

Narodil jsem se v roce 1958 v Kroměříži. Od pěti let bydlím v Hranicích. Jsem absolventem Filozofické  fakulty  Univerzity  Palackého v  Olomouci, kde jsem  vystudoval  obor  čeština-dějepis. Po absolvování školy jsem byl osm let učitelem na základní škole, poté  obchodním  manažerem. Od 1. září 2009 jsem středoškolským učitelem na  SSOŠ s.r.o., resp. SOŠ v Hranicích.

Do komunální  politiky jsem vstoupil již v prosinci roku 1989.  V roce 1990 jsem byl  členem Rady MěNV a předsedou nápravně výchovné komise. V letech 1990-1994 (kandidoval jsem za Městský blok) a 2002 - 2006 (Hranice 2000) jsem byl členem městského zastupitelstva. Ve svém "prvním" volebním období jsem byl místopředsedou školské komise, ve "druhém" členem komise pro regeneraci městské památkové zóny, kde působím nadále, v letech 2010 - 2014  (Hranice 2000) tedy "třetím období" členem komise pro regeneraci a členem pracovní skupiny pro realizaci výstavby zimního stadionu .

Jsem spoluzakladatelem volebního uskupení Hranice 2000, které vzniklo v  roce 1998. Od té doby pravidelně kandiduji v komunálních volbách za tuto volební stranu.

Jsem rekreačním  cyklistou, stále hraji a organizuji  lední hokej  kategorie  SENIOIRS v Novém Jičíně. Jsem pravidelným návštěvníkem ranního kondičního plavání v hranické plovárně.

Mezi mé další koníčky patří poslech hudby (zejména art-rockové), dále historie, politologie, literatura, divadlo a filmy.