Ján Jablonský

Narodil jsem se v Trenčíně, kde jsem navštěvoval základní školu a gymnázium. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu UK v Bratislavě. Po promoci jsem žil a pracoval v Povážské Bystrici. Zde jsem se po roce 1989 angažoval v komunální politice a aktivně vystupoval proti rozdělení Československa. Po rozpadu Československa jsme se s rodinou rozhodli žít a pracovat v Hranicích. Zde spokojeně, již jako občané České republiky, žijeme téměř po čtvrt století.

Dlouhodobě se zajímám o moderní historii, rekreačně sportuji, mám rád debaty s lidmi, kteří jsou demokratického smýšlení a profesionály ve svých oborech. Aktivně odpočívám při práci kolem domu a na zahradě, rád něco kutím ve své dílně.

V Hranicích se nám žije dobře, naše děti vyrostly a my jsme se zde s manželkou profesně uplatnili. Léta jsem podporoval a obdivoval svoji manželku Danielu, která se angažovala v místní politice ve prospěch města Hranic. Protože mi není lhostejné další směřování vývoje v České republice i v našem městě, rozhodl jsem se následovat svoji ženu a kandidovat v letošních komunálních volbách za volební stranu Hranice 2000. Je to uskupení, které dobře znám a důvěřuji mu, stejně jako jeho lídrovi Vladimíru Juračkovi.