Radka Pospíšilová

Životní krédo: 

Neexistuje nic takového, jako nedůležitá práce. Proto musíme dělat 
vše s láskou svého srdce a úctou svého života. - Sri Chinmoy

Oblast ve které se chci angažovat

zdravotnictví, sociální péče a spolupráce se seniory; kultura a památková péče

Základní profesní a osobní charakteristika

Vystudovala jsem Husitskou teologii v kombinaci s psychosociálními studii na Univerzitě Karlově v Praze. Ačkoliv jsem se celou dobu studia profilovala pro sociální práci s ohroženou, ke konci studia se mi naskytla možnost pracovat v Domově seniorů Hranice, p.o. jako zástup sociální pracovnice, což mne profesně zcela zásadně ovlivnilo a motivovalo k sociální práci se seniory. Po dobu pěti let jsem tak věnovala této cílové skupině s přesahem k osobám se zdravotním postižením, zejména v terénních pečovatelských službách. 

Nyní jsem se vrátila zpět k mým studijním cílům a pracuji na Městském úřadu Hranice, Odboru sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany děti. Jsem moderním typem koncepčního sociálního pracovníka (uznávám standardy kvality, individuální plány, etické kodexy a mnohé jiné). Navíc sama tyto koncepce ráda vytvářím a to ne jako „papír pro papír“, ale jako popis dobré praxe, která funguje, a stává se tak závazným návodem pro celý pracovní tým. Naopak nejsem sociálním pracovníkem s mesiášským komplexem. Uznávám triádu pomoci: nejdřív člověk sám, pak rodina potřebného a až když všechno selže - stát a sociální služby. Jsem pro efektivní plánování a následné financování sociálních služeb. 

V osobním životě jsem člověk, který si zakládá na své široké rodině. Mám ráda kulturu – divadelní představení, výstavy, koncerty, filmy pro náročného diváka, festivaly. Několik let se věnuji orientálnímu tanci, cestuji, ráda jezdím na kole po okolí nebo jen tak posedím s přáteli.
V letošním roce jsem začala 
studovat Feng shui Academy – východní umění o harmonii v prostoru. Věnuji se sociálním sítím, snažím se proniknout do copywritingu a občas píšu jen tak do šuplíku.

Více informací na mých webových stránkách či LinkedIn