Vladimír Juračka

Mé životní heslo

Být užitečný.

Letos tomu bude 69 let, co jsem přišel na svět ve Valticích, malebném městečku, plném barokních památek a vinohradů. Vzdělání jsem získával na lesnickém učilišti, Průmyslové škole dřevařské v Hranicích a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pracoval jsem jako mistr na pile, knihovník, výzkumný pracovník, vedoucí obchodní politiky spotřebního družstva, středoškolský učitel. Nejdéle jsem působil ve veřejné správě: tři volební období jako starosta města Hranic, čtyři roky v odboru rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti, a dvě vnučky. Svůj život si neumím představit bez literatury, historie, výtvarného umění, židovských studií, angažování v městské samosprávě a dobrých lidí kolem sebe. Aktivně odpočívám prací na své zahradě.
V současné době studuji na denním magisterském studiu judaistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V místní politice jsem od roku 1990. Po celou tuto dobu jsem členem zastupitelstva města a dlouhodobě působím jako předseda Komise pro regeneraci městské památkové zóny. Patřím k zakládajícím členům úspěšné volební strany Hranice 2000, která se v nadcházejících volbách již po šesté bude ucházet o hlasy hranických voličů. V letech 2000 – 2004 jsem působil v samosprávě Olomouckého kraje jako člen rady kraje, předseda komise pro kulturu a památkovou péči a zástupce kraje v Grémiu Rady galerií České republiky.

V Hranicích jsem zanechal svou stopu zejména při obnově památek. Podílel jsem se na rekonstrukci zámku, židovského hřbitova, synagogy, a historického jádra města, zasadil jsem se o vznik Městského muzea a galerie v Hranicích. Vedle památek patří mezi mé další aktivity podíl na vybudování hranické plovárny a zřízení klubu seniorů.

Jsem spoluautorem Programu rozvoje kultury města Hranic do roku 2020 a autorem Koncepce rozvoje galerijní činnosti města Hranic na období 2014 – 2020.