Vlasta Zapatová

Mé životní heslo

Nemá cenu pořád nadávat, je lepší přiložit ruku k dílu...

Stručně se představím

Narodila jsem v Drahotuších a mimo dvou let zde žiji celý život. Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí a v roce 2015 jsem ukončila bakalářské studium na Moravské vysoké škole v Olomouci, obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru. Dnes pracuji jako investiční technik.

Jsem vdaná, mám dvě dospělé děti.

Mezi mé koníčky patří ruční práce, zahrada, sport (hlavně kolo a lyže).

Mým velkým koníčkem jsou i Drahotuše, kde se v rámci osadního výboru snažíme rozvíjet obec, hlavně její kulturní a společenský život.