Noviny 2000‎ > ‎

Co bude kontrolovat kontrolní výbor zastupitelstva?

přidáno: 28. 2. 2011 3:53, autor: Neznámý uživatel
Ekoltes a jeho hospodaření je a ještě bude v zastupitelstvu města velké téma. Naznačila to i diskuse nad plánem práce kontrolního výboru na posledním jednání zastupitelstva. Kontrolní výbor si navrhl docela náročný program, který se ale příliš nelíbil některým koaličním zastupitelům. A to jak kontroly Ekoltesu, tak například namátkové kontroly plnění usnesení RM a ZM. V kontrolním výboru jsou zástupci jak koalice, tak i opozice. I přesto se na plánu práce shodli, bylo tedy překvapující, jak moc někteří zastupitelé proti němu protestovali. Nakonec však zvítězil zdravý rozum a díky třem hlasům z koalice plán práce kontrolního výboru prošel. Co neprošlo, byl návrh Hranic 2000, aby na kontrole Ekoltesu spolupracoval i finanční výbor.

Plán práce kontrolního výboru ZM:
1. Kontrola plnění smlouvy mezi městem a a.s. Ekoltes
2. Namátková kontrola plnění podmínek pro poskytnuté dotace
3. Kontrola úplnosti protikorupčních opatření města
4. Kontrola použití mimořádného příspěvku města, poskytnutého a.s. Ekoltes v roce 2010 ve výši 3 mil. Kč na opravy venkovního bazénu 
5. Kontrola financování příspěvkových organizací se zaměřením na DDM a MKZ
6. Kontrola dohod o provedení práce, o pracovní činnosti a mandátních smluv, včetně vyplacených odměn
7. Namátkové kontroly plnění usnesení RM a ZM 
8. Kontrola vyúčtování grantů
Comments