Noviny 2000‎ > ‎

Co s památkovou zónou

přidáno: 15. 2. 2018 1:42, autor: Vladimír Juračka   [ aktualizováno 15. 2. 2018 1:45 ]

Dva členové volební strany Hranice 2000 působí dlouhodobě a  aktivně v Komisi rady města pro regeneraci městské památkové zóny a památky. Jsou to PhDr. Vladimír Juračka (předseda komise) a  Mgr. Bedřich Novák, člen komise. Komise se v současné době podílí na přípravě podkladů pro Program regenerace městské památkové zóny na období  2018 – 2024, který bude schvalovat zastupitelstvo města v červnu tohoto roku. V této souvislosti zpracovala dva materiály:

·         Plán investic a neinvestičních akcí regenerace Městské památkové zóny Hranice pro období 2018 – 2024

·         SWOT analýza městské památkové zóny Hranice (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik)


Pokud budete mít  k některému z uvedených materiálů připomínky či dotazy, lze je adresovat předsedovi komise: vjuracka@seznam.cz, telefon 777 339 077.


Předseda komise byl rovněž pověřen, aby svolal společné jednání s dopravní komisí ve věci řešení dopravy a parkování v historickém jádru města. Rovněž k tomuto tématu přivítáme vaše připomínky a náměty.

Comments