Noviny 2000‎ > ‎

Cyklostezka Bečva

přidáno: 3. 10. 2010 0:58, autor: Michaela Škrobánková

Cykloturistika se stala opravdu výrazným fenoménem dnešní doby a silně se podílí na návštěvnosti oblastí vhodných pro tento typ cestovního ruchu. Cyklistická doprava má být rozvíjena jako součást zdravého životního stylu šetrného k životnímu prostředí.

Na Hranicku je cykloturistika oblastí, která je a měla by být stále podporována. Tak, jak vyplývá z různých analýz a strategických dokumentů, má náš region v této oblasti velký potenciál. Ovšem i bez těchto závěrů a doporučení strategických dokumentů se mohou Hranice pyšnit titulem, že leží na Cyklostezce Bečva. Tento „mega“ projekt, který je co do délky (141 km) asi nejdelší cyklostezkou v České republice a právem je označován jako první „cyklodálnice“ C1, začal vznikat, byť jen v hlavách několika nadšenců, již v roce 1999. Postupně se dařilo přesvědčovat města a obce, které na řece leží, ale dařilo se získávat i finanční prostředky na budování nových úseků Cyklostezky Bečva. Jen na Rožnovské Bečvě došlo za poslední 2 roky k investicím v řádu 114,5 milionu korun, vybudování 30,5 km nové stezky a 11 přemostěním. 

Města a obce, které na cyklostezce leží, stvrdily své plány a zájmy v dalším budování a rozvoji Cyklostezky Bečva dne 30. 6. 2010, kdy bylo v Hranicích na Městském úřadě podepsáno Slavnostní Memorandum. Tento dokument zavazuje jeho členy ke spolupráci na projektech souvisejících s rozvojem a propagací Cyklostezky Bečva, rozvoji cestovního ruchu a rozvoji infrastruktury cyklotras na svých územích. Pod Memorandum se podepsali představitelé Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Valašského Meziříčí, Hustopeč nad Bečvou, Hranic, Týna nad Bečvou, Lipníka nad Bečvou, Přerova a Tovačova. 

Cyklostezka Bečva se postupně značí, buduje, rozvíjí. V letošním roce byly spuštěny nové webové stránky, vyznačen zhruba 30kilometrový úsek (Teplice nad Bečvou – Přerov) dodatkovou tabulkou s logem cyklostezky a stále se diskutuje o úsecích, které zatím nejsou dořešeny. Jsou to především dva úseky: z Valašského Meziříčí do Teplic nad Bečvou a dále pak závěrečný úsek u Tovačova, kde se Bečva vlévá do řeky Moravy. 

Na tento projekt bude třeba ještě hodně úsilí, nadšení a milionů, které pomohou k jeho zdárnému dokončení. 

Město Hranice by se mělo i nadále věnovat jejímu rozvoji, zlepšování stavu a snaze o dobudování zbývajících úseků.

Comments