Noviny 2000‎ > ‎

Dopravní infrastruktura v Hranicích I. - rozbor možností

přidáno: 5. 10. 2010 23:40, autor: Petr Březík

Bez fungující dopravy si dnes už nedovedeme svůj život představit. Hranice leží na křižovatce silnic I. třídy I/47 a I/35, které patří k nejdůležitějším komunikacím, umožňujícím napojení na Ostravsko, Polsko a Slovensko. Dobré dopravní napojení Hranic představuje velkou výhodu pro občany i podnikatele.

Bohužel však doprava přináší v posledních dvou desetiletích stále větší problémy. Neustále se zvyšuje její intenzita, zatížení ovzduší výfukovými zplodinami, hlučnost, prašnost, ohrožení chodců a problémy s parkováním.

Musíme tedy najít vyvážené řešení potřeb řidičů, chodců, cyklistů, podnikatelů, zásobování, tělesně hendikepovaných, rodičů s kočárky, dětí a návštěvníků města.

K tomu je nutno iniciovat stavební a technické úpravy vybraných komunikací vedoucí ke zklidnění dopravy v širším okolí centra. Ovlivnit veřejné mínění a zapojit veřejnost do řešení dopravních problémů tak, aby přijímala pozitivně opatření vedoucí k preferenci veřejné dopravy, cyklistiky a chůze před individuální automobilovou dopravou. Tyto úpravy však nesmí zásadně omezit každodenní život a ekonomický rozvoj města.

Používaná řešení pro zklidnění dopravy a zajištění maximální možné bezpečnosti chodců, cyklistů a řidičů jsou tato:

  • Kruhové objezdy (vhodné, ale nákladné řešení pro zajištění plynulosti dopravy)
  • Dělící zelené pásy (elegantní - vzhledem k omezené šíři komunikací ve městě ne vždy možné, vyšší nákladnost)
  • Odstranění značek přednosti v jízdě a uplatnění pravidla pravé ruky (vhodné pro obytné zóny a centrum města)
  • Ostrůvky (vhodné pro zvýšení bezpečnosti na přechodech)
  • Osvětlení přechodů (jednoznačná nutnost)
  • Jednosměrný provoz (v ulicích, které pro svoji nedostatečnou šíři neumožňují bezpečný pohyb aut, chodců a cyklistů - nepopulární, otázka zvyku)
  • Retardéry (s těmi je nutno šetřit - omezují plynulost dopravy, způsobují vyšší ekologickou zátěž a hlučnost. V případě použití zajistit správné a šetrné stavební provedení)
  • Zvýšení celé plochy křižovatky (při celkové rekonstrukci vozovky vhodnější řešení než zpomalovací prahy nebo-li retardéry)
  • Budování cyklistických stezek ve městě (nejlépe mimo cesty - ne vždy reálné, při dostatečně široké komunikaci jasné vyznačení cyklostezky, zajištění kvalitního povrchu a čistoty pro bezpečnou jízdu)
  • Zrušení rozdílu mezi cestou a chodníkem v určité části města - volný pohyb aut, chodců a cyklistů bez omezení a stanovení přednosti (novátorské řešení zatím experimentálně zkoušené v některých zahraničních městech - při stavu mysli některých našich řidičů, chodců a cyklistů zatím velká pravděpodobnost zraněných či mrtvých)

K použití těchto zklidňujících prvků je potřeba přistupovat citlivě, aby nebyla ohrožena plynulost dopravy, propustnost města a podnikatelské aktivity včetně zásobování.

Při plánování všech stavebních úprav komunikací musíme také myslet dostatečně na potřeby a možnosti pohybu tělesně hendikepovaných. 

Tranzitní doprava

Samostatnou kapitolu tvoří odvedení tranzitní dopravy z města. A to hlavně ve směru na Valašské Meziříčí (Slovensko). Řešením je zbudování tzv. Palačovské spojky. Toto řešení není však v kompetenci města. A v současné ekonomické situaci, kdy nejsou peníze ani na rozestavěné dálnice, lze jen těžko předpokládat brzké řešení. Přesto by bylo vhodné, aby představitelé města při každé příležitosti na různých úrovních (kraj, ministerstvo dopravy …) tuto stavbu připomínali a upozorňovali na její důležitost pro celý region.

Comments