Noviny 2000‎ > ‎

Dopravní infrastruktura v Hranicích II. - do čeho půjdeme

přidáno: 6. 10. 2010 23:32, autor: Petr Březík

Mimo běžných oprav cest a chodníků navrhujeme tyto investiční akce:

 1.  Kruhový objezd u bývalého kina
  Stávající stav: Vysoce problematická křižovatka, místo častých nehod a dopravních kolapsů.
  Navrhovaným řešením je zbudování kruhového objezdu, který by zvýšil plynulost a bezpečnost dopravy. Limitujícím faktorem jsou poměrně vysoké finanční náklady na toto řešení - byla by to ovšem dobrá investice.
 2. Skalní ulice
  Stávající stav: Komplikované soužití chodců, rodičů s kočárky, cyklistů a aut. Rostoucí vytíženost komunikace.
  Z těchto důvodů je nutno zbudovat dostatečný chodník. Vzhledem k malé šíři komunikace a problémům s vlastníky pozemků v těsné blízkosti nebo přímo v komunikaci se nabízí zavedení jednosměrného provozu. Uvolní se místo pro dostatečně široký chodník, případně cyklistický pruh. Pohyb cyklistů zachovat oběmi směry. Jízdu aut navrhuji ve směru od křižovatky u fy Cidem v úseku po Seidlův dům, v úseku kolem stavebnin Stami zachovat obousměrný provoz (přístup na odstavné parkoviště a do stavebnin).
 3. Sídliště
  Stávající stav: nedostatečná vůle řešit parkování na sídlištích v odpovídajícím rozsahu. Například pod záminkou zachování každého metru zelené plochy a nedobudování dalších parkovacích míst dochází k situacím, kdy se parkuje všude, na trávnících, chodnících, krajích komunikací, což následně způsobuje problémy s průjezdností, průchodností a stavem zelených ploch.
  Infrastruktura sídlišť by měla jasně vymezovat místa určená pro parkování (v dostatečném počtu), chodníky pro chodce a prostor pro zeleň a hřiště. Smysluplnější je zmenšit zelené plochy, vytvořit řádná parkovací místa, kvalitní chodníky a zelené plochy  více ozelenit a zkrášlit.
  V obytných zónách omezit rychlost na 30 km za hodinu pro zvýšení bezpečnosti chodců a dětí.
 4. Místní části
  Stávající stav: zanedbaný a dlouho neřešený stav chodníků a cest v některých úsecích.
  Pokračování v renovaci cest a chodníků v místních částech. V některých místních částech je nutno intenzivně jednat s jinými vlastníky komunikací (zejména Olomoucký kraj) a požadovat jejich opravu.
 5. Komenského ulice
  Stávající stav: retardéry v současném provedení způsobují zvýšenou ekologickou zátěž (zpomalení do zastavení, znovu rozjíždění - exhalace, zvýšená hladina zvuku), zbytečné ničení aut.
  Úpravou zpomalovacích prvků a popřípadě snížením jejich počtu by mělo dojít k větší plynulosti dopravy v ulici a snížení negativ výše uvedených.
 6. Zborovská ulice (od gymnázia k zubní ordinaci)
  Stávající stav: široká komunikace láká k rychlé jízdě v zatáčce.
  Šíře komunikace by umožňovala její rekonstrukci za použití středového zeleného pásu v zatáčce od zubní ordinace po autobusovou zastávku u gymnázia (omezení rychlé jízdy vozidel), popř. vybudování pruhu pro cyklisty.
Míst, která by si zasloužila stavební a technickou úpravu, je samozřejmě víc. Mezi ně patří i místa, která byla v nedávné době už rekonstruována či opravena a bylo by neekonomické je v nejbližší době znovu předělávat na vhodnější řešení (např. křižovatka u Slavie, tř. 1. máje, světelná křižovatka u mostu).
Comments