Noviny 2000‎ > ‎

Dubnová schůzka

přidáno: 28. 4. 2016 3:40, autor: David Hawiger
V pondělí 26.4. jsme se sešli před zasedáním čtvrtečního zastupitelstva, jehož předmětem je poměrně hodně bodů s dopadem do rozpočtu města.
Vysoce jsme ocenili aktivitu Filipa Konečného, který se výraznou měrou zasloužil o nastavení pravidel při rozdělování městských grantů na sportovní akce. Shodli jsme se na tom, že obdobná pravidla by měly mít i ostatní komise a výbory v případech, kdy dochází k rozdělování peněz. Doporučili jsme, aby naši zástupci v těchto komisích tento přístup iniciovali.
Nemalou část diskuse jsme vedli nad nesystémovostí některých návrhů, zvláště v souvislosti s rozpočtovými opatřeními. Shodli jsme se, že u některých význačných bodů nemají zastupitelé dostatek podkladů - typickým případem je bod programu, který má vyústit ve schválení nového územního plánu.
Comments