Noviny 2000‎ > ‎

Ekoltes a investice města tématem naší schůzky před zastupitelstvem

přidáno: 18. 11. 2017 4:18, autor: Vladimír Juračka
Máme podzim a naše pravidelná setkávání se už nějakou dobu nebudou odehrávat na zahradě, ale pod střechou, jak je zřejmé z ilustrační fotografie.

Sešli jsme se 7. listopadu roku 2017, v den, kdy si v Rusku připomínali sté výročí říjnové revoluce. My jsme se však nevzpomínali na dobu, kdy jsme my starší ve škole, k tomuto bolševickému svátku museli kreslit křižník Auroru, který svým výstřelem zahájil tuto zcela nesametovou revoluci. Věnovali jsme bodům programu říjnového zasedání Zastupitelstva města Hranic. Většinou se jednalo o běžné body nevyžadující diskusi.

Z toho se však vymykal Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2018 – pracovní verze. https://www.mesto-hranice.cz/clanky/zastupitelstvo-mesta-9-listopadu-2017

Pokud se týče běžných provozních výdajů zde obsažených, tam nebylo co řešit. Bohužel, museli jsme však - a to opakovaně -  konstatovat problémy v oblasti hospodaření společnosti Ekoltes. Současné vedení města v nedávné minulosti tuto společnost zajišťující pro město oblast technických služeb podrobovalo intenzivní kritice. Slibovalo, že docílí toho, aby Ekoltes za stejné či menší peníze poskytoval více služeb ve vyšší kvalitě. Skutečnost je ovšem taková, že Ekoltes už druhým rokem výrazně dostává od města více peněz a přitom odvádí stejnou a někde dokonce horší kvalitu. Příkladem horší kvality je například vývoz tříděného sběru a nepořádek na stanovištích kontejnerů. Ekoltes je akciovou, tedy obchodní společností, nicméně město se furiantsky rozhodlo, že mu věnuje na zvýšení mezd v příštím roce 4 miliony Kč a vedle toho ještě přidá peníze na svoz odpadů a údržbu zeleně. A to nemluvíme o tom, že Ekoltes plánuje vybudování nového sídla a sběrného dvora za 80 milionů korun. Je vidět, že nové vedení této společnosti, místo zlepšování služeb pro město, jde cestou budování vlastních pomníků.

Dále jsme museli konstatovat, že rozpočet je proporčně nevyvážený, například už několik let nejdou žádné prostředky do městské památkové zóny. Nesmírně problematický je i záměr vybudování severovýchodního obchvatu, kdy kousek této silnice má stát kolem 500 milionů korun a chybí jistota, že kraj tuto akci uskuteční, město však v ní utopí několik desítek milionů korun na projekty a výkupy pozemků. Slabinou jsou investice, kdy město v poslední době dostává dříve nevídané množství peněz ze státního rozpočtu, ale buduje minimálně. Investice se oddalují, odkládají, pracuje se podle hesla „co se vleče, neuteče“. Příkladem budiž oprava městského hřbitova, o jejíž nezbytnosti před volbami mluvily všechny kandidující strany.

Kromě jiného jsme rovněž diskutovali přípravu na volby do zastupitelstev, které proběhnou na podzim roku 2018. Ale o tom se rozepíšeme až v dalším příspěvku.

Comments