Noviny 2000‎ > ‎

EKOLTES a střet zájmu

přidáno: 9. 7. 2015 10:55, autor: Vladimír Juračka

Jak jsme již informovali v příspěvku Tanečky kolem společnosti Ekoltes, rada města dne 15. 6. 2015 jmenovala nové členy představenstva a dozorčí rady této společnosti.  Nelze se však ubránit podezření, že minimálně dva noví členové jsou podle zákona ve střetu zájmu.  Jedná se o RNDr. Františka Smolku a Ing. Ivo Holce.

Pan Smolka má podíly nebo vlastní společnosti, které ve svém podnikání mají pronájem nemovitostí a bytů a nebytových prostor, činnost účetních poradců a vedení účetnictví, základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor, aj. Jedná se o typy činností, jenž má ve své náplni i Ekoltes Hranice a.s., a tyto činnosti především vykonává pro město – viz výpis z obchodního rejstříku a seznam ve Stanovách společnosti Ekoltes.

Pan Ivo Holec, jako OSVČ, má ve své hlavní činnosti mimo jiné uvedeno Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů. Přitom přibližně 30 % obratu společnosti Ekoltes  vzniká na základě práce s odpady - sběr, ukládání, sběrný dvůr, a jedná se o jednu z hlavních náplní. Stejně tak Ekoltes zajišťuje opravy motorových vozidel ve své dílně a tuto službu zajišťuje i pro ostatní firmy.

Na zastupitelstvu 25. 6. 2015 jsem se na tyto skutečnosti upozornil. Bylo mi řečeno, že rada města jako jediný akcionář rozhodla, že se o střet zájmu nejedná. Požádal jsem tedy, aby tyto okolnosti prošetřil kontrolní výbor zastupitelstva. V následném hlasování nebyl tento návrh schválen. Nabízí se otázka, proč se nové vedení města bojí veřejné kontroly?

Comments