Noviny 2000‎ > ‎

Evropské peníze nepřitečou na Hranicko samy od sebe

přidáno: 28. 9. 2010 5:40, autor: Neznámý uživatel
Dotace z EU seženeme, za pomoci dotace postavíme, zbudujeme… Kolikrát jsme toto zaklínadlo během posledních let už slyšeli.
Nutno ovšem tyto fráze uvést na správnou míru: Dotace z Evropské unie nejsou samospasitelné, nedosáhne na ně každý a jejich vyřizování je složitý administrativní úkon s nejistým výsledkem. Je třeba si zvláště teď, před komunálními volbami, nalít čistého vína.

Při psaní projektů a podávání žádostí o dotace z nejrůznějších dotačních titulů je velmi důležité, nakolik je ten, kdo papírovou smršť připravuje, ve vypisování žádostí a formulářů sběhlý. Také je důležité, jak umí podat a prodat slohové cvičení, které bývá nedílnou součástí žádosti; jak umí používat všechny ty odborné termíny (infrastruktura, revitalizace, referenční rámce, monitorovací indikátory, studie proveditelnosti). A nakonec to nejdůležitější – jak umí on nebo jeho nadřízení za svůj projekt lobbovat (tedy: přesvědčit ty správné lidi, že by se měli podívat právě na jeho projekt, protože je nejlepší, nejpotřebnější, nejžádanější…). 

Člověk, který projekt připravuje, musí bedlivě sledovat vyhlašování výzev, jejich načasování, pro koho jsou určeny a také kolik procent uznatelných nákladů pak dotace tvoří. Tak je možné získat z dotace i 90 % nákladů, ale třeba také jen 20 %.

Například město tedy musí mít připraveny v záloze finanční prostředky, tzv. vstřícnost. To je často v napjatém městském rozpočtu složité, zvláště pokud není do poslední chvíle jasné, jestli s projektem uspěje nebo ne.

Získáním dotace (připsáním peněz) nemá ještě žadatel vyhráno. Projekt musí realizovat, správně jej administrovat a podat žádost o proplacení. Následují kontroly z řídícího nebo kontrolního orgánu, případně jiných institucí (finanční úřad, životní prostředí...), které jsou doslova „vycvičeny“ na vyhledávání nepřesností a nesrovnalostí s výzvou a programem. Probíhají i hloubkové audity, což je taky lahůdka. Právě při zjištění odchylek, chyb následuje v lepším případě krácení dotace, v tom horším odejmutí celé dotace, ale také sankce, které mohou být velmi vysoké a bolestivé. Takže žadatel celou dotaci vrátí a ještě musí zaplatit několikaprocentní sankci navíc! Nehledě na to, že každý projekt má svou tak zvanou dobu udržitelnosti, tzn. že výsledky projektu musí být zachovány po danou dobu od ukončení realizace. Příklad – projektem vzniknou 3 pracovní místa, projekt má 5 let dobu udržitelnosti, tzn. 3 lidi musím zaměstnávat ještě 5 let po ukončení projektu, ať se děje cokoli... To samé s investičními akcemi. Dostanu prostředky na něco movitého (oprava kapličky, chodníku, autobusové zastávky..), přijde povodeň, vandalové - někdo nebo něco to prostě zničí. Nevadí, projekt má svou udržitelnost, já jsem dostala peníze, ta věc tam prostě musí stát v té podobě, jak bylo uvedeno v projektu. Zaplať, z čeho chceš. 

Další věc, poměrně důležitá, že EU nám peníze nedává darem, ale my je tam postupně musíme nasypat zpátky... 

Comments