Noviny 2000‎ > ‎

Formální chyby materiálů do zastupitelstva škodí všem

přidáno: 22. 6. 2011 13:26, autor: Neznámý uživatel
Na posledním jednání zastupitelstva města Hranice se objevily materiály, které neměly všechny náležitosti. Takovým materiálem bylo například poskytnutí příspěvku ELIM Hranice na pořízení nemovitosti v Drahotuších, ve výši 1 milion Kč, na zřízení azylového domu. Přestože vnitřní směrnice ukládá povinnost předkladatelům materiálů v případě, že se týkají místní části, doložit i vyjádření příslušného osadního výboru, u tohoto citlivého materiálu, předkládaného starostkou města, tomu tak nebylo. Tento záměr nebyl v Drahotuších nijak předjednán a ani v důvodové zprávě nebyly důležité podrobnosti uvedeny. To že se nekonalo projednání s osadním výborem, je fatální chyba nejen z hlediska komunikace s občany, ale také porušení vnitřních předpisů MěÚ Hranice.
 
Toto připomínkovala zastupitelka za Hranice 2000 Vlasta Zapatová. V diskusi vystoupili také drahotušští občané. Zastupitelstvo přerušilo své jednání a narychlo se sešel osadní výbor Drahotuše (naštěstí při projednávání byla přítomna většina jeho členů). Výsledkem bylo stažení tohoto bodu z programu zastupitelstva. Ten bude předložen znovu v září a mezitím projednán jak v osadním výboru Drahotuše, tak se tomuto záměru bude věnovat veřejné projednání 14. července v Drahotuších. Pan Bohuslav Rybníček z Elim Hranice tam bude zodpovídat všechny dotazy týkající se využití nemovitosti, kterou chce Elim v této místní části zakoupit.
Chyba v materiálu bohužel poškodila jak Elim, tak také vyvolala mezi obyvateli Drahotuš mnoho dohadů a fám, které bude zástupce Elimu složitě vysvětlovat a napravovat. 
Magdalena Gladišová

Comments