Noviny 2000‎ > ‎

K čemu slouží memorandum?

přidáno: 2. 4. 2011 10:27, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 2. 4. 2011 10:40 ]
Zastupitelům byla na posledním jednání zastupitelstva předložena ke schválení dvě memoranda. Jejich sepsání bylo jistě motivováno bohulibými záměry, ale výsledek byl žalostný.
První memorandum mělo deklarovat společný postup měst a obcí při koordinaci protipovodňových opatření, druhé pak něco podobného v případě Palačovské spojky. Jak text obou memorand, tak i důvodovou zprávu označil Vladimír Juračka za “slovní salát” - “slova a fráze, které jinak dávají smysl, jsou ve vzájemném vztahu nesmyslné. Důvodová zpráva by měla obsahovat určení cíle této iniciativy, popsání významu, rozbor problému, vytýčení konkrétních úkolů, přijetí závěrů, rozdělení zodpovědnosti, stanovení harmonogramu, způsob koordinace a kontroly. Místo toho se dozvídáme, co město ve věci protipovodňových opatření vykonalo (cca 80 % materiálu),že je společnou iniciativou obcí, že starosta inicioval schůzky starostů, že proběhlo jednání starostky a starostů v kanceláři starosty města Hranic dne 30. 6. 2010  ve 14 00 hodin – příprava Memoranda pro společný postup v prosazování protipovodňových opatření. Stejné je to v případě memoranda k Palačovské spojce.“
Materiály předložené do zastupitelstva nesly název Memorandum o společné výzvě – to je typická tautologie, definování stejného stejným. Jazyk ptydepe jak vyšitý, jakoby to byla jedna ze scén Havlova absurdního dramatu.
Memorandum se v případě společného postupu několika obcí a měst v konkrétní věci v poslední době používá. Připravuje se ale tak, že všichni partneři z vedení měst pracují na krátkém a stručném textu, který deklaruje společný záměr a společný cíl a teprve až se shodnou na konečném znění, text memoranda schvalují zastupitelstva. Dvě hranická memoranda s největší pravděpodobností nikdo jiný zatím neviděl, o to větší by to byla ostuda od Rožnova po Přerov, až by se poslaly ostatním městům.
Zastupitelstvo je na základě připomínek V. Juračky (Hranice 2000) neschválilo a vrátilo k přepracování.
A poznámka na okraj - první schůzka k memorandu k protipovodňovým opatřením byla 30. 6. 2010, zastupitelstvo města je dostalo na stůl 31. 3. 2011!
Memorandum je:
1. V anglosaském prostředí: Předběžné a nezávazné dohody, záměry do budoucnosti
2. Latinsky: „Na paměť“ – spíše neformální záznam nějaké skutečnosti, jednání nebo stanoviska
3. V diplomacii: významná, i když právně nezávazná stanoviska státních představitelů, stručná shrnutí výsledků jednání, která slouží jako podklad k dalšímu jednání

Tady najdete inkriminované texty, bod č. 29 a 30.
Comments