Noviny 2000‎ > ‎

Kdo opravdu prosazuje drahotušskou tělocvičnu?

přidáno: 19. 12. 2010 11:36, autor: Vlasta Zapatová
Drahotuše postrádají velmi citelně místo, kde by se lidé mohli scházet, kde by se pořádaly divadelní představení, plesy apod., 
škole chybí pořádná tělocvična. Během uplynulých 4 let se podařila připravit studie na multifunkční prostor, a projekčně se tato akce dotáhla až po stavební povolení. Volební strana Hranice 2000 si je vědoma toho, že jde o finančně  náročnou investici, která je realizovatelná zejména za použití nějaké dotace. Proto jsme v našem volebním programu tuto akci zařadili do seznamu investic pod čarou, protože jsme si vědomi určité rozpočtové odpovědnosti.
Avšak na rozdíl od jiných stran - například ODS má drahotušskou tělocvičnu mezi svými prioritami, dokonce se tělocvična objevila v koaliční  smlouvě současného vedení města. 
Při posledním jednání zastupitelstva však byla probírána jako jeden z bodů Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže, bohužel přes proklamace v koaliční smlouvě se v tomto materiálu překvapivě drahotušská tělocvična vůbec neobjevila! Šlo tedy o pouze o sliby voličům, které vlastně nikdo ani nechce splnit? Přitom drahotušská tělocvična s největší pravděpodobností bude splňovat jako jeden z mála projektů požadavky pro žádost o dotaci z některého dotačního titulu v příštím roce. Připomínkovala jsem tuto situaci a na můj návrh tedy byla tělocvična v Drahotuších do Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže zařazena.

Comments