Noviny 2000‎ > ‎

Když nám jdou od úst bubliny

přidáno: 16. 8. 2015 21:49, autor: Vladimír Juračka

Když jsem, jako tehdejší starosta, předkládal návrh, aby město začalo vydávat vlastní zpravodaj, měl jsem představu, že toto periodikum bude přinášet aktuální, objektivní a nekomentované informace o společenském a kulturním životě v Hranicích. Ze stejného důvodu jsem prosadil, aby tento zpravodaj nevydávalo město, ale jeho příspěvková organizace Městská kulturní zařízení. V případě města, jakožto vydavatele, by totiž podle tiskového zákona musel být dán stejný prostor všem politickým stranám, což by se mohlo snadno zvrhnout v platformu politického soupeření. Nezávislost, nezaujatost, stejně jako čtenost by pak šly stranou.

Bohužel, jak jsme měli možnost se po dvou vydaných číslech přesvědčit, Hranický zpravodaj slouží svými úvodníky jako bezplatný prostředek zviditelnění a sebechvály starosty a místostarosty.  Navíc, ony úvodníky jsou psány stylem, co slina na jazyk přinese, obsahují snůšku bezobsažných frází, v řadě případů se tváří, že objevují Ameriku, na mnoha místech se obratně manipuluje s fakty i se čtenářem.
Některé perly opravdu stojí za ocitování, například tato: „Nechceme rozpory, stresy ani jiné problémy každodenního shonu.“ Je k neuvěření, co všechno se dá slíbit občanům. „Potopa jest“, napsal básník Miroslav Holub, „když nám jdou od úst bubliny - a my si myslíme, že jsou to slova“.

Hranický zpravodaj představuje významný posun v informovanosti občanů. Je jenom škoda, že tato skutečnost je znehodnocena zmíněnými Úvodníky.

Comments