Noviny 2000‎ > ‎

Kontrolní výbor zastupitelstva nebude kontrolovat domovní kotelny

přidáno: 18. 4. 2011 13:13, autor: Neznámý uživatel
Zatím poslední, a doufejme, že opravdu závěrečné, kolo „boje“ o malé domovní kotelny se odehrálo na jednání zastupitelstva posledního března. Radní ing. Hlavinka zastupitelům předložil návrh na doplnění činnosti kontrolního výboru zastupitelstva takto: Prošetření správného postupu samosprávy města Hranice při stavebním řízení na stavbu domovních kotelen. Odvolával se na zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje povinnost právnických a fyzických osob prokázat ekonomickou a technickou nevýhodnost zásobování teplem z CZT a současně také potřebu brát zřetel na kvalitu ovzduší. Ing. Hlavinka chtěl, aby kontrolní výbor prověřil, jestli město, jako účastník řízení, dostatečně zkontrolovalo ekonomické údaje žadatelů o stavební povolení. Tvrdí totiž, že malé domovní kotelny jsou pro jejich uživatele nevýhodné. V důvodové zprávě to uvedl takto: „Žádám, aby kontrolní výbor provedl kontrolu u níže specifikovaných stavebních řízení, zda město jako účastník stavebního řízení důsledně provedlo kontrolu údajů, a všech započítaných  položek uvedených v jednotlivých ekonomických porovnáních zdůvodňující ekonomickou nevýhodnost zásobování teplem z CZT, včetně nákladů na investici a finančních nákladů, srovnávaných investic, a sdělil, jaké hodnoty vnitřního výnosového procenta nebo čisté současné hodnoty u těchto investic bylo dosaženo. Žádám o kontrolu, že rozhodnutí bylo učiněno na základě správných a ověřených hodnot, a že nedošlo k uvedení občana v omyl.“
Na zastupitelstvu k tomuto bodu vystoupili dva zástupci sdružení vlastníků bytů, kteří mají zkušenost s malými domovními kotelnami a mají k dispozici i konkrétní data. Argumentovali konkrétními čísly, která byla v rozporu s daty prezentovanými ing. Hlavinkou. Přesvědčili zastupitele natolik, že doplnění činnosti kontrolní výboru a téma „domovní kotelny“ neprošlo.
Hranice 2000 ve svém volebním programu měly jako jeden z bodů, že jejich zastupitelé nebudou bránit občanům ve zřizování vlastních domovních kotelen. Na konci minulého volebního období vyzval R. Hlavinka V. Juračku k omluvě za toto stanovisko. Odpověď V. Juračky byla už tehdy jasná: „Argumentoval jsem, že je na občanech, aby si jako svéprávné bytosti sami rozhodli o způsobu vytápění ve svých bytech. Je to jejich svobodné rozhodnutí a my jsme tu od toho, abychom veřejnosti sloužili a ne ji šikanovali. Navíc v tržní společnosti by měl rozhodovat zákon nabídky a poptávky, který podle toho, co jsme slyšeli, vychází ve prospěch malých domovních kotelen.“
Předseda představenstva společnosti Ekoltes a zastupitel v jedné osobě ing. Hlavinka se nemůže smířit s tím, že občané si sami určují způsob zásobování teplem.
Vadí, že se odpojují od CZT – kotelen provozovaných Ekoltesem a ten přichází o tržby. Tomu zastupitelé za Hranice 2000 rozumí. Nerozumí však tomu, proč ing. Hlavinka hledá mimoekonomický způsob donucení, jak tomu zabránit. Nejdříve zabrání z pozice samosprávy, aby si občané mohli koupit od města metr čtvereční na stavbu komínu. Když to nepomůže, tak chce úkolovat kontrolní výbor zastupitelstva, aby provedl kontrolu ekonomiky těchto malých kotelen. Snad aby zastrašil stavební úřad, aby napříště dělal dalším zájemcům obstrukce při povolování.

Hranice 2000

Comments