Noviny 2000‎ > ‎

Lhát se nemá. Ani v komunální politice...

přidáno: 3. 7. 2015 8:03, autor: Vladimír Juračka

Na webu města Hranic se objevila nová rubrika nazvaná Informace od starosty.

Dá se předpokládat, že posláním této rubriky je mediální ofenzíva současného vedení radnice. Ta má dokázat, že konečně se našel spasitel, který napraví chyby a nečinnost svých předchůdců. Volky nevolky se musíme, jakožto představitelé minulého vedení, starosta a místostarostka, proti podobnému podsouvání nepravdivých informací veřejnosti ohradit. Ve svém stanovisku se zaměřujeme na tři zveřejněné informace: příprava investic, protipovodňová opatření, autobusové nádraží. Informace starosty uvádíme kurzívou a připojujeme k nim svůj komentář.

V období měsíce června jsme provedli analýzu připravenosti dokumentace pro další investice a rozvoj našeho města.  Bylo zjištěno, že této práci se již 2 roky nikdo nevěnoval a tak nejsou pro další období připraveny žádné investiční akce. Výjimkou je připravenost výstavby multifunkční tělocvičny v Drahotuších. Tento stav ovlivňuje schopnost našeho města žádat o dotace z vypsaných dotačních titulů a  jednoznačně naše město poškozuje.  Zahájili jsme kroky vedoucí k nápravě.

Skutečnost je zcela jiná. Seznam investic na období do roku 2018 je uveden v původním Programovém prohlášení rady města (prosinec 2014). Následně byly v rámci rozpočtu pro rok 2015 schváleny peníze na přípravu projektů a po jejich dokončení proběhnou výběrová řízení na dodavatele. Projekty jsou podmínkou pro to, aby se město mohlo ucházet o dotace. O získání dotací nemáme obavy, naše město bylo v posledních pěti letech druhé nejúspěšnější v získávání dotací v rámci Olomouckého kraje. Je to především zásluhou schopných a kvalifikovaných pracovnic městského úřadu, které se dlouhodobě touto agendou zabývají.

Aktivně jsme vstoupili do procesu přípravy protipovodňových opatření. Urychlujeme přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí a přípravu prováděcí dokumentace. Rozšíření jezu a úpravy břehů považujeme za základní opatření naší ochrany na levém i pravém břehu.

Současná koalice naopak zbrzdila tuto přípravu. Na zastupitelstvu dne 2. 4. 2015 byl hlasy současné koalice stažen z programu návrh, předložený tehdejší místostarostkou na výstavbu hrází na pravém břehu Bečvy. Místo toho koalice rozhodla, že bude objednána další studie, která prověří správnost výpočtů Povodí Moravy. Až na dalším zasedání zastupitelstva, po předlouhé rozpravě, zvítězil zdravý rozum, výstavba byla schválena a myšlenka zpracování další, drahé a zbytečné studie opuštěna.

Pro autobusové nádraží nebyla taktéž vypracována stavební dokumentace. Zahájili jsme kroky k nápravě. Cílem je zahájit výstavbu v roce 2017.

Tento záměr byl obsažen v programovém prohlášení povolební koalice. Příprava této akce se opozdila kvůli diskusím v dopravní a investiční komisi na téma optimální podoby autobusového terminálu. Zvažovaly se četné varianty, od prosté rekonstrukce, až po hodnotné architektonické dílo. Je dobře, že  diskusi bylo věnováno hodně času, jedná se o počin v řádu několika desítek milionů, tato  stavba bude dlouho sloužit hranické veřejnosti. Se zahájením jsme tak jako tak uvažovali v roce 2017.

Toto stanovisko zpracovali PhDr. Vladimír Juračka a Ing. Radka Ondriášová.
Comments