Noviny 2000‎ > ‎

Odměna pro místostarostu

přidáno: 6. 7. 2015 3:27, autor: Vladimír Juračka

Po rozbití dosavadní koalice hnutím Otevřená radnice podali starosta Vladimír Juračka a místostarostka Radka Ondriášová rezignace na své funkce. Současná koalice (ANO, HORA, KSČM) pak hlasováním na zastupitelstvu konaném 14. 5. 2015 prosadila, že Ivo Lesák se stane místostarostou a to takovým, který nebude pro výkon své funkce uvolněn. Město Hranice si tím vysloužilo zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Města této velikosti se totiž bez uvolněného místostarosty pracujícího na celý úvazek neobejdou a často mají dokonce místostarosty dva.

Na uvedeném zastupitelstvu byl rovněž předložen návrh na schválení měsíční odměny onomu neuvolněnému funkcionáři ve výši 35.115 Kč. Navrhovatelé ani dotyčný místostarosta však nebyli schopni vysvětlit, co že tento funkcionář bude vlastně dělat a jak často se bude ve svém úřadu vyskytovat. Nakonec z těchto důvodů pro návrh nehlasovala ani koalice a bylo rozhodnuto, že po doložení uvedených náležitostí bude návrh předložen na dalším zasedání zastupitelstva. Návrh byl tedy znovu 25. června předložen, nicméně opětovně bez požadovaných informací. Z těchto důvodů se naši členové zastupitelstva rozhodli pro tento návrh nehlasovat. K jeho schválení však stačily hlasy koalice.

Pro dokreslení situace uvádíme, že koalice se nechala slyšet, že Ivo Lesák bude místostarostou jenom do žní, přesněji řečeno, do 3. září tohoto roku.

Comments